News

All news

2017-12-19

Accord Healthcare – hbité dodávky na přeplněném trhu

Po významné akvizici další přední generické farmaceutické společnosti hodlá Accord Healthcare i nadále zásobovat generický lékařský průmysl a současně zmírňovat rizika spojená s akvizicí.

Řízením operací dodavatelského řetězce společnosti je pověřen Brandon Turk, ředitel EU divize pro zásobování, jenž se svými rozmanitými zkušenostmi napříč různými sektory bude stát v čele úsilí společnosti k tomu, aby se stala vedoucím hráčem na evropském trhu s generickými léčivými přípravky.
Přečtěte si celý článek na adrese:

http://www.supplychaindigital.com/magazine/supplychaindigital-december-2017

- strana 34-40 a

http://www.businessrevieweurope.eu/magazine/issue?d=December%202017&id=12498591/55927898

-  strana 130-136

All news