Nežádoucí účinky

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním léčivého přípravku společnosti Accord Healthcare Ltd, kontaktujte nás na níže uvedeném kontaktu, případně informace o nežádoucím účinku zašlete písemně na adresu společnosti kontaktní osobě a/nebo pomocí elektronického formuláře http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek zašlete hlášení o nežádoucím účinku na Státní ústav pro kontrolu léčiv ( SÚKL). Vaše informace o bezpečnosti a účinnosti našich léčivých přípravků jsou pro nás velmi důležité a předem Vám za ně děkujeme.

Kontaktní osoba pro hlášení nežádoucích účinků a reklamací léčivých přípravků společnosti Accord Healthcare:

Ing. Ludmila Nováková
tel.: +420 724 926 264
e-mail: l[email protected]
Accord Healthcare s.r.o.
Trimaran building, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4

Nežádoucí účinky můžete také hlásit na:
tel.: +420 234 234 400
e-mail: [email protected]