CASPOFUNGIN ACCORD

Název přípravku
Informace
CASPOFUNGIN ACCORD 50MG[1] Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)
CASPOFUNGIN ACCORD 70MG[1] Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)

[1] nezvýrazněné položky společnost Accord Healthcare s.r.o. zatím neuvedla na trh