Newsroom

back

2019-04-02

Methotrexate Accord® infvlst 25mg en 100mg/ Hisun

Accord, als een van de snelstgroeiende generieke en biosimilaire bedrijven in Europa, neemt zijn verantwoordelijkheid zeer serieus en heeft kwaliteit centraal in zijn activiteiten.

Zodra we in 2016 werden gewaarschuwd dat een van onze externe producenten van het actieve farmaceutische ingrediënt Hisun niet compliance bleek te zijn, hebben we een intern onderzoek uitgevoerd.

Accord voerde een reeks kwaliteitsanalyses uit op de Hisun-producten die we voordat de non-compliance werd geconstateerd reeds hadden ontvangen.

Dit om de zuiverheid, kwaliteit en inhoud van de producten die we op voorraad hadden te garanderen.

We hebben onze bevindingen bekendgemaakt aan het bureau van de Nederlandse Geneesmiddelen, die hebben bevestigd dat de producten niet zijn beïnvloed en daarom veilig konden worden gebruikt door artsen en patiënten.

De inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd, vroeg om een verandering van leveranciers.

Wij waren het volledig eens met dit verzoek, mede omdat er  niet kon worden gegarandeerd dat toekomstige producten zouden voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van Accord.

Omdat we geen geschikte alternatieve leverancier konden vinden, stopte Accord  bijna 3 jaar geleden met het verstrekken van methotrexaat infvlst (Methotrexaat Accord® 25 mg en 100 mg).

 

English :

Methotrexate Accord® infvlst 25mg and 100mg/ Hisun

Accord as one of the fastest growing generics and biosimilars companies in Europe, takes its responsibility very seriously and put quality at the core of his operations.

As soon as we were made aware in 2016 that one of our external producers of the active pharmaceutical ingredient Hisun had been found to be non-compliant, we conducted an internal investigation.

Accord conducted a series of quality analyses on the Hisun products that we had received prior to the non-compliance being flagged, to guarantee the purity, quality and content of the products that we had in stock.

We disclosed our findings to the Dutch medicine’s agency who confirmed the products were not impacted and could therefore be used safely by doctors and patients.

The Dutch medicine’s agency requested a change of suppliers. We were in total agreement with this request, as future products could not be guaranteed to meet Accord’s high-quality standards.

As we were not able to identify a suitable alternative supplier, Accord stopped supplying methotrexate vials (Methotrexate Accord® 25mg and 100mg) almost 3 years ago.

back