Bivalirudine

Packaging
Naam
ZI-nummer
Aantal
Omschrijving

Bivalirudine Accord Inj/Infusiepoeder Flacon 250mg

16519612

10

Injectieflacon

Injectieflacon