Lenalidomide

back

ADDITIONEEL RISICOMINIMALISATIE-MATERIAAL

In het kader van risicomanagement is er voor dit product naast de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Accord Healthcare B.V. via de e-mail [email protected] of telefonisch via +31 30 850 6014.

Voor het aanvullen van de voorraad formulieren kunt u contact opnemen met Accord Healthcare B.V. via de e-mail netherlands@accord-healthcare.com of telefonisch via +31 30 850 6014.

De risico minimalisatie-materialen voor lenalidomide zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Het Zwangerschapspreventie Programma vereist dat alle voorschrijvers en verspreiders van lenalidomide ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van dit pakket voordat zij lenalidomide aan een patiënt voorschrijven of verstrekken.

Dit pakket bevat de informatie die nodig is om lenalidomide voor te schrijven en te verstrekken, inclusief informatie over het Zwangerschapspreventie Programma (ZPP).

Raadpleeg voor veiligheidsadvies de brochure “Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.

Lenalidomide is structureel verwant aan thalidomide. Thalidomide is een bekende humaan teratogene stof die ernstige, levensbedreigende aangeboren afwijkingen kan veroorzaken

 

Hieronder vindt u het beschikbare additioneel risicominimalisatie-materiaal voor lenalidomide

 

Materiaal voor voorschrijvers

Volledig pakket (alle onderstaande materialen in één pdf)

Algoritme ter beoordeling nieuwe patiënt.pdf

Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.pdf

Meldformulier zwangerschap.pdf

Meldformulier bijwerking.pdf

 

Materiaal voor patiënten

Initiatieformulier voor patiënten.pdf

Patiënteninformatie voor de behandeling met lenalidomide.pdf