Spółki z Grupy Accord Healthcare są zobowiązane, Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, do prowadzenia rejestru wszelkich działań niepożądanych, dotyczących własnych produktów leczniczych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny) oraz pacjentów lub ich opiekunów i przedstawicieli.

Działanie niepożądane – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli nie jesteś osobą wykonującą zawód medyczny i posiadasz informację, że po zastosowaniu któregoś z produktów leczniczych firmy Accord Healthcare wystąpiło działanie niepożądane lub -

Jeżeli  jesteś lekarzem/ farmaceutą /pracownikiem ochrony zdrowia i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u Twojego pacjenta podczas stosowania naszego produktu leczniczego, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą wypełnienia formularza zgłoszenia działań niepożądanych i przesłanie go do nas drogą elektroniczną.

Przesłane przez Panią/Pana zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, a przedstawiciel firmy Accord może skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji, jeśli będzie to konieczne do oceny zgłoszonego przez Państwo działania niepożądanego.

Firma Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. udziela informacji  nt. sposobu  zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych pod numerem telefonu +48 22 577 28 00.

zebrane w związku z przyjęciem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane przez  niepożądane 

Informujemy, że administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjęciem zgłoszenia jest Accord Healthcare Ltd. (Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow. Middlesex, HA1 4AF, Wielka Brytania). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.