POLITYKA ACCORD HEALTHCARE DOTYCZĄCA OCHRONY PRYWATNOŚCI

back

Accord Healthcare Poland Sp. z o.o. (dalej jako „Accord”, „my”, „nas” lub „nam”) uznaje za istotne zapewnienie ochrony informacji gromadzonych przez nas na temat osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie i ochrony prywatności zawiera objaśnienia na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy wszelkie Państwa dane osobowe gromadzone przez nas w trakcie korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej, a także informacje na temat stosowania przez nas plików cookie (dalej jako „Polityka dotycząca plików cookie i ochrony prywatności”).

Zagadnienia:

 • Polityka dotycząca plików cookie i ochrony prywatności
 • Jakie dane osobowe na Państwa temat gromadzimy?
 • W jaki sposób informacje na Państwa temat będą przez nas wykorzystywane?
 • Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
 • Dostęp i możliwość poprawiania Państwa danych
 • Przechowywanie danych osobowych
 • W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?
 • Witryny internetowe podmiotów powiązanych Accord
 • Witryny internetowe osób trzecich i portale społecznościowe
 • Pliki cookie
 • Zmiany naszej Polityki dotyczącej plików cookie i ochrony prywatności
 • Kontakt z nami

Wchodząc na stronę https://www.accord-healthcare.pl (dalej jako „Strona WWW”) i/lub przesyłając Accord jakikolwiek formularz ze Strony WWW, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie i ochrony prywatności:

Polityka dotycząca plików cookie i ochrony prywatności

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie i ochrony prywatności ma zastosowanie do strony https://www.accord-healthcare.pl której właścicielem i administratorem jest spółka Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Jakie dane osobowe na Państwa temat gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe na Państwa temat wyłącznie w przypadku, gdy: (i) zostały one przekazane przez Państwa dobrowolnie w trakcie rejestracji u nas; lub (ii) dobrowolnie w bezpośredni sposób przekazali nam Państwo informacje przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na naszej Stronie WWW w celu nawiązania z nami kontaktu.

Dane na Państwa temat możemy również uzyskiwać, monitorując Państwa interakcję z naszą Stroną WWW (zob. pkt „Pliki cookie”).

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych jest uzależniony od Państwa interakcji z Accord na naszej Stronie WWW, przy czym mogą one obejmować głównie:

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe: możemy gromadzić dane obejmujące Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe.
 1. Dane demograficzne: możemy gromadzić dane na Państwa temat takie jak wiek, płeć i kraj zamieszkania w przypadku poinformowania nas o efekcie ubocznym.
 2. Dane dotyczące zdrowia: możemy gromadzić dane dotyczące Państwa zdrowia w przypadku poinformowania nas o skutkach ubocznych.
 1. Dane na temat użytkowania: możemy gromadzić dane na temat interakcji Państwa samych i Państwa urządzenia z naszą Stroną WWW

W wymaganym lub odpowiednim przypadku uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów określonych w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie i ochrony prywatności. W przypadku przekazywania nam danych osobowych osoby trzeciej lub osób trzecich mają Państwo obowiązek uprzedniego uzyskania zgody i powiadomienia takiej osoby trzeciej lub osób trzecich o treści niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie i ochrony prywatności.

W jaki sposób informacje na Państwa temat będą przez nas wykorzystywane?

Accord wykorzystuje gromadzone przez nas dane osobowe do następujących celów:

 1. komunikacja z Państwem w związku ze wszelkimi przekazywanymi przez Państwa wnioskami lub zapytaniami;
 2. monitorowanie, śledzenie i reagowanie na zapytania medyczne, bezpieczeństwo pacjentów i skutki uboczne;
 1. spełnianie wymogów prawnych, regulacyjnych i zgodnościowych;
 1. zapoznawanie Państwa z aktualnościami na temat produktów Accord i/lub spraw firmy, które w naszym uzasadnionym przekonaniu mogą być dla Państwa interesujące (w takim przypadku będą Państwo mieli możliwość rezygnacji z otrzymywania takich powiadomień);
 1. administrowanie Stroną WWW i świadczenie usług na rzecz klientów; oraz
 1. analiza sposobu użytkowania naszej Strony WWW do celów biznesowych.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie i ochrony prywatności. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dodatkowego przetwarzania w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez przepisy prawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy świadczą usługi takie jak hosting witryn internetowych i analiza danych.

Ponadto możemy ujawniać Państwa dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, w tym przepisy prawa Państwa kraju zamieszkania, a także w celu wykonania nakazu sądowego lub spełnienia innych wymogów prawnych bądź regulacyjnych.

Dostęp i możliwość poprawiania Państwa danych

W dowolnym momencie mogą Państwo, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, wykreślenia, sprzeciwu i wycofania zgody na wykorzystanie, ujawnianie, przekazywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, zwracając się do nas w formie pisemnej na adres e-mail [email protected]

Mogą Państwo również w dowolnym momencie wystąpić ze skargą do organu nadzoru ds. ochrony danych.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Przetwarzając Państwa dane osobowe, podejmujemy środki mające we właściwym zakresie zapewnić ochronę takich informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem osób nieupoważnionych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Witryny internetowe podmiotów powiązanych Accord

Nasza Strona WWW zawiera linki do stron administrowanych przez lokalne podmioty powiązane Accord, które mogą być objęte odrębną polityką dotyczącą plików cookie i ochrony prywatności.  Informacje na temat podmiotów powiązanych Accord znajdą Państwo na stronie  http://www.accord-healthcare.com/about#accMenu1 .

Witryny internetowe osób trzecich i portale społecznościowe

Nasza Strona WWW może zawierać linki do innych witryn internetowych i portali społecznościowych osób trzecich (LinkedIn). Klikając na takie witryny internetowe osób trzecich i/lub portale społecznościowe, mogą Państwo udostępniać takim witrynom informacje, których udostępnianie podlega odrębnej polityce ochrony prywatności stosowanej przez daną witrynę.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie i ochrony prywatności dotyczy wyłącznie Strony WWW. Accord nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron.

Pliki cookie

W ramach prowadzenia Strony WWW Accord może wykorzystywać pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe umieszczane przez nas na Państwa urządzeniu, jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę podczas wizyty na Stronie WWW), aby umożliwić Państwu sprawniejsze poruszanie się po Stronie WWW, a także w celu identyfikacji powracających użytkowników.

Accord może na pewnym etapie wykorzystywać informacje z plików cookie do celów takich jak:

 1. identyfikacja odwiedzających przy ponownej wizycie;
 1. ułatwienie odwiedzającym poruszania się po Stronie WWW Accord; oraz
 1. stworzenie anonimowego profilu w oparciu o modele przeglądania naszej Strony WWW przez odwiedzających.

Państwa przeglądarka może być skonfigurowana w taki sposób, by zapewniać kontrolę nad akceptacją bądź odrzucaniem plików cookie oraz otrzymywanie powiadomienia w każdym przypadku, gdy przesłany zostanie plik cookie. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie z twardego dysku (lub zablokować otrzymywanie ich w przyszłości). Korzystanie ze Strony WWW będzie możliwe również w przypadku, gdy przeglądarka została skonfigurowana do odrzucania plików cookie.

Nasza Strona WWW może zawierać linki do innych witryn internetowych oraz ikonki portali społecznościowych osób trzecich (LinkedIn). Po kliknięciu na daną witrynę internetową firmy trzeciej i/lub ikonkę portalu społecznościowego firmy trzeciej, która prowadzi do takiej witryny lub takiego portalu, zostaną Państwu przesłane pliki cookie osób trzecich dotyczące danej witryny. Nie kontrolujemy ich plików cookie, które nie są objęte niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie i ochrony prywatności.

Zmiany naszej Polityki dotyczącej plików cookie i ochrony prywatności

Nasza Polityka dotycząca plików cookie i ochrony prywatności podlega regularnym przeglądom, a wszelkie jej aktualizacje są publikowane na Stronie WWW.

Kontakt z nami

W przypadku pytań na temat naszej Polityki dotyczącej plików cookie i ochrony prywatności, bądź przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat, prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] lub pocztą na adres

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02 – 677 Warszawa