MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać materiały edukacyjne w formie papierowej, prosimy o kontakt na adres e-mail:
[email protected]

Wyślemy je pod wskazany przez Państwa adres

Anagrelide Accord

Bendamustine Accord

Biwalirudyna Accord

Dexmedetomidine Accord

Irinotecan Accord

Marelim

Micafungin Accord

Mykofenolan mofetylu Accord

Paracetamol Accord

Zoledronic Acid Accord