Ciprofloxacin

FÖRPACKNING
Ciprofloxacin
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Ciprofloxacin Accord 500 mg filmdragerade tabletter

10/20

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Ciprofloxacin Accord 750 mg filmdragerade tabletter

20

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett