Linezolid

FÖRPACKNING
Linezolid
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Linezolid Accord 600 mg filmdragerade tabletter

10

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett