Amlodipin

FÖRPACKNING
Amlodipin
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Amlodipin Accord 5 mg tabletter

28/98

Tablett

Tablett

Amlodipin Accord 10 mg tabletter

98

Tablett

Tablett