Atenolol

FÖRPACKNING
Atenolol
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Atenolol Accord 25 mg tabletter

100

Tablett

Tablett

Atenolol Accord 50 mg tabletter

100

Tablett

Tablett

Atenolol Accord 100 mg tabletter

90

Tablett

Tablett