Spironolakton

FÖRPACKNING
Spironolakton
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Spironolactone Accord 25mg filmdragerad tablett

100

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Spironolactone Accord 50mg filmdragerad tablett

100

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Spironolactone Accord 100mg filmdragerad tablett

100

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett