Finasterid

FÖRPACKNING
Finasterid
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Finasteride Accord 1 mg filmdragerad tablett

28/98

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Finasteride Accord 5 mg filmdragerad tablett

98

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett