Ondansetron

FÖRPACKNING
Ondansetron
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Ondansetron Accord 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

5x2ml

Ampull

Ampull

Ondansetron Accord 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

10x2ml

Ampull

Ampull

Ondansetron Accord 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

5x4ml

Ampull

Ampull

Ondansetron Accord 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

10x4ml

Ampull

Ampull