Palonosetron

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Palonosetron Accord 250 microg injektionsvätska, lösning

5ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska