Escitalopram

FÖRPACKNING
Escitalopram
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Escitalopram Accord 5mg filmdragerad tablett

28/98

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Escitalopram Accord 10mg filmdragerad tablett

28/98

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Escitalopram Accord 20mg filmdragerad tablett

28/98

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett