Gabapentin

FÖRPACKNING
Gabapentin
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Gabapentin Accord 600 mg filmdragerade tabletter

100

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Gabapentin Accord 800 mg filmdragerade tabletter

100

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett