Levetiracetam

FÖRPACKNING
Levetiracetam
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Levetiracetam Accord 250 mg filmdragerad tablett

100

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Levetiracetam Accord 500 mg filmdragerad tablett

100/200

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Levetiracetam Accord 750 mg filmdragerad tablett

100

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett

Levetiracetam Accord 1000 mg filmdragerad tablett

100/200

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett