Levodopa/Carbidopa

FÖRPACKNING
Levodopa/Carbidopa
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Levodopa/Carbidopa Accord 200/50 mg depottabletter

100

Depottablett

Depottablett