Midazolam

FÖRPACKNING
Midazolam
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Midazolam Accord 1 mg/ml, injektions-/infusionsvätska, lösning

10x5ml

Ampull

Ampull

Midazolam Accord 5 mg/ml, injektions-/infusionsvätska, lösning

10x1ml

Ampull

Ampull

Midazolam Accord 5 mg/ml, injektions-/infusionsvätska, lösning

10x3ml

Ampull

Ampull

Midazolam Accord 5 mg/ml, injektions-/infusionsvätska, lösning

10ml

Ampull

Ampull

Midazolam Accord 5 mg/ml, injektions-/infusionsvätska, lösning

10x10ml

Ampull

Ampull