Ibandronat

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Ibandronat Accord 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

6ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska