Parikalcitol

FÖRPACKNING
Parikalcitol
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Parikalcitol Accord 5 mcg/ml injektionsvätska, lösning

5x1ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska