Cisplatin Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

50ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

100ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska