Cytarabin Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Cytarabine Accord 100 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning

10ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Cytarabine Accord 100 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning

20ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska