Doxorubicin Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

5ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

10ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

25ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Doxorubicin Accord 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

100ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska