Etoposid Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Etoposid 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

5ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Etoposid 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

10ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Etoposid 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

12.5ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Etoposid 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

20ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Etoposid 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

25ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Etoposid 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska

50ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska