Filgrastim (Accofil®)

FÖRPACKNING
Filgrastim (Accofil®)
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Accofil 30 ME/0.5 ml Injektions-infusionsvätska, lösning i förfylld spruta

0.5ml

Förfylld spruta

Förfylld spruta

Accofil 48 ME/0.5 ml Injektions-infusionsvätska, lösning i förfylld spruta

0.5ml

Förfylld spruta

Förfylld spruta