Fluorouracil Pharma Shield

FÖRPACKNING
Fluorouracil
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Fluorouracil Accord 50 mg/ml injektions- /infusionsvätska, lösning

20ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Fluorouracil Accord 50 mg/ml injektions- /infusionsvätska, lösning

100ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska