Gemcitabin Pharma Shield

FÖRPACKNING
Gemcitabin
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Gemcitabine Accord 200 mg pulver till infusionsvätska

3.5ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Gemcitabine Accord 1 g pulver till infusionsvätska

17.5ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Gemcitabine Accord 100mg/ml koncentrat till infusionsvätska

20ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska