Karboplatin Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Karboplatin Accord 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

15ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Karboplatin Accord 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

45ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Karboplatin Accord 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

60ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska