Mykofenolsyra

FÖRPACKNING
Mykofenolsyra
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg filmdragerad tablett

50

Filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett