Oxaliplatin Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

10ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

20ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

40ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska