Paklitaxel Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Paklitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

5ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Paklitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

25ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Paklitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

16.7ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska

Paklitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

50ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska