Topotekan Pharma Shield

FÖRPACKNING
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Topotecan Accord ,koncentrat till infusionsvätska, lösning

4ml

Injektionsflaska

Injektionsflaska