Oxybutynin

FÖRPACKNING
Oxybutynin
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Oxybutynine Accord 5 mg Tablett

100

Tablett

Tablett