Vizitka

Družba Accord je mlado in dinamično farmacevtsko podjetje, ki je vključeno v razvoj, izdelavo in distribucijo farmacevtskih izdelkov na več kot 50 trgih po vsem svetu.

     

 

ACCORD V VELIKI BRITANIJI

DRUŽBA ACCORD V EVROPI

DRUŽBA ACCORD PO SVETU

DRUŽBA ACCORD NA SLOVENIJI

 

ACCORD V VELIKI BRITANIJI

Prvo zdravilo družbe Accord na britanskem trgu je bilo dano v promet leta 2008. Trenutno je družba Accord UK najhitreje rastoče farmacevtsko podjetje v Veliki Britaniji glede oskrbe bolnišnic in maloprodaje generičnih zdravil. Družba Accord UK ima svoj sedež v Londonu, ki je hkrati tudi osrednji evropski sedež družbe. Tam je tudi center za kontrolo kakovosti zdravil in evropski center za storitev za kupce. Tudi laboratorij, odgovoren za ponovno testiranje kontrole kakovosti pred pridobitvijo dovoljenja za promet z zdravilom je v Veliki Britaniji. Skladišča in transportni oddelek v Cambridgeshiru se lahko takoj odzovejo na dinamične potrebe trga.

 

 

DRUŽBA ACCORD V EVROPI

Družba Accord je ena najhitreje rastočih generičnih farmacevtskih podjetij na svetu. V zadnjem poslovnem letu so se prihodki družbe Accord Evrope povečali za več kot 100 %. S sedežem v Veliki Britaniji, sedaj oskrbuje več kot 30 evropskih držav. V zadnjih 12 mesecih je prodaja zrasla za 100 % in prinesla prihodek blizu 100 milijonov. Družba Accord je na območju evropskega gospodarskega prostora pridobila več kot 4.000 dovoljenj za promet z zdravili, to število pa še naprej aktivno povečuje, da bi lahko, predvsem bolnišnična zdravila visoke kakovosti, koristila še več bolnikom.

 

DRUŽBA ACCORD PO SVETU

Družba Accord je prisotna v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Avstraliji, novi Zelandiji in Južni Afriki. S svojimi zdravili s področja onkologije, kardiologije, nevrologije, nefrologije, urologije, psihiatrije, diabetologije, gastroenterologije in upravljanjem z bolečino, je družba prisotna na 70 trgih

Družba Accord danes trži več kot 130 izdelkov po vsem svetu in to število bo v naslednjih letih zaradi trajočih registracij in izdelkov, ki so še v postopku razvoja, še precej zraslo. Naš širok nabor izdelkov nam omogoča soočanje z največjimi portfelji v dejavnosti kot tudi vstop na nove trge. Naši izdelki so proizvedeni v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, ki jih potrjujejo regulatorni organi kot so USFDA, MHRA, EMA, TGA, MCC, ANVISA in drugi.

 

DRUŽBA ACCORD NA SLOVENIJI

Družba Accord je začela poslovati v avgustu 2008. Leta 2012 je bila že prisotna na 27 evropskih trgih. Accord HealthCare je prisoten na slovenskem tržišču že od leta 2015. Svojo dejavnost je povečal leta 2016 in trenutno izvaja promocijsko dejavnost več kot desetih predvsem bolnišničnih zdravil. V Sloveniji oskrbuje bolnišnice z onkološkimi in ostalimi visokokakovostnimi generičnimi zdravili. Vizija družbe Accord Healthcare Slovenija je polna vpletenost v vse vidike oskrbe bolnikov z zdravili. Družba Accord Healthcare je mlada, dinamična družba, ki na podlagi razmer na tržišču vidi velike možnosti širjenja portfelja tudi na trženje zdravil na recept v bližnji prihodnosti.