DASATINIB ACCORD

Název přípravku
Informace
DASATINIB ACCORD 20MG Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)
DASATINIB ACCORD 50MG Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)
DASATINIB ACCORD 70MG Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)
DASATINIB ACCORD 80MG Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)
DASATINIB ACCORD 100MG Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)
DASATINIB ACCORD 140MG Detail léčivého přípravku (SUKL.CZ)