Rapportera en misstänkt biverkning

Biverkning - Alla skadliga/ogynnsamma effekter av en läkemedelsbehandling.

För att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till nedan formulär.

Liksom alla läkemedelsföretag har Accord Healthcare AB en skyldighet att samla in, registrera och följa upp all information om misstänkta biverkningar som kommit till vår kännedom, samt rapportera till berörda myndigheter enligt rådande regelverk. Kvalitén på varje rapport är viktig för kontinuerlig säkerhetsbedömning och därmed till nytta för de som använder produkten.

Biverkningsrapporten behandlas av Accord Healthcare AB och vi kan komma att kontakta dig för ytterligare information.

Vi förstår att det är mycket viktigt att skydda personuppgifterna för dem som besöker vår webbplats och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk personuppgiftslag (PUL).