*) Některé z registrovaných přípravků společnost Accord Healthcare s.r.o. neuvedla na trh.