Skip to main content

Modern Slavery Act -laki

Modern Slavery Act -lausunto 2022

Accord Healthcare Ltd, Accord-UK Ltd ja kaikki sen tytäryhtiöt ("Accord Healthcare EMENA", "me") Ihmiskaupan ja modernin orjuudenkielto – Modern Slavery Act 2015

Accord Healthcare EMENA on sitoutunut täyttämään korkeimmat lailliset, sääntelyyn liittyvät ja eettiset standardit kaikilla liiketoiminta-alueillamme sekä toimitusketjussamme. Accord Healthcaresta on tullut nopeasti yksi maailman nopeimmin kasvavista geneeristen ja biosimilaarien lääkkeiden valmistajista. Sen ‘Make it Better’ -vision tavoitteena on varmistaa, että potilaat saavat korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä kaikkialla maailmassa.

Accord Healthcare:n verkosto kattaa yli 80 maata ympäri maailmaa, ja sillä on kattava läsnäolo Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvaltojen alueilla.

Tunnustamme vastuumme sen varmistamisessa, että liiketoiminnassamme kunnioitetaan kaikkia ihmisoikeuksia.
Accord Healthcare EMENA:lla on määrätietoinen lähestymistapa orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja se on sitoutunut varmistamaan, ettei modernia orjuutta tapahdu missään vaiheessa liiketoimintamme tai toimitusketjumme aikana.

Accord Healthcare EMENA antaa seuraavan lausunnon sovellettavien määräysten, mukaan lukien vuoden 2015 UK Modern Slavery Act -lain pykälän 54:

Tämä lausunto sisältää Accord Healthcare EMENA:n toteuttamat toimet, jotta se voi ymmärtää omaan liiketoimintaansa liittyvät mahdolliset modernin orjuuden riskit ja lieventää niitä sekä toteuttaa toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, ettei omassa liiketoiminnassamme tai toimitusketjussamme esiinny orjuutta tai ihmiskauppaa.

Accord Healthcare EMENA:n käsitys orjuudesta ja ihmiskaupasta perustuu Modern Slavery Act 2015 -lain määritelmiin, ja sitä ohjaavat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja Kansainvälisen työjärjestön sopimukset erityisesti pakkotyötä koskien.

 

Liiketoiminta

Accord Healthcare EMENA harjoittaa lääkevalmisteiden kehitystä, valmistusta ja myyntiä sairaaloille, avoapteekeille, kliinisille ryhmille, lääkkeitä jakeleville lääkäreille ja tukkukauppiaille Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Tavoitteenamme on toimittaa korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä vastaamalla potilaiden tarpeisiin ympäri maailman. Accord Healthcare EMENA:n vahvan sisäisen osaamisen lisäksi meillä on menestyksekäs historia pitkäaikaisista vahvoista kumppanuuksista. 

Accord Healthcare EMENA hallitsee suoraan kaikkia kehitys-, rekisteröinti-, tuotanto-, testaus-, laadunvalvonta-, toimitusketju- ja lääketurvaprosessien vaiheita, jotta voimme toimittaa tuotteitamme yli 80 maahan maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Uskomme vahvasti ihmisoikeuksien suojeluun sekä  omilla työpaikoillamme että toimitusketjussamme. Kiellämme ehdottomasti orjuuden ja ihmiskaupan kaikissa muodoissaan ja olemme sitoutuneet edistämään vastuullisia liiketoimintatapoja yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

Pyrimme rakentamaan ja ylläpitämään erinomaisia suhteita työntekijöihimme ja toimittajiimme. Tätä varten käytössämme on määrätietoiset prosessit riskialueiden tunnistamiseksi ja vähentämiseksi, mukaan lukien modernin orjuuden ja ihmiskauppan torjunta. Sisäiset resurssimme mahdollistavat riskienhallinnan ja periaatteidemme jatkuvan kehittämisen samalla, kun tarjoamme riittävästi koulutusta ja tietoa modernin orjuuden ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi.

 

Käytännöt

Accord Healthcare EMENA:n liiketoimintaperiaatteet määrittelevät lailliset ja eettiset periaatteemme sekä ilmaisevat lähestymistapamme ja vastuumme kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Nämä periaatteet sisältävät eettiset säännöt ja odotuksemme vastuullisesta liiketoiminnasta. Ne tarjoavat myös tietoa toiminnan asianmukaisuuden standardeista, joita Accord Healthcare EMENA edellyttää kaikilta työntekijöiltä. Näihin kuuluvat muun muassa reilu kohtelu ja monimuotoisuus, häirinnän ja kiusaamisen torjunta, sekä ihmiskauppan ja orjuuden vastustamisen standardit.

Kantamme ihmisoikeuksien kunnioittamisesta heijastuu myös yrityskäytäntöihimme, jotka määrittelevät lähestymistapamme arvojen turvaamiseen niin yrityksessämme kuin kaikissa liikesuhteissamme kolmansien osapuolten kanssa.

 

Koulutus ja riskitietoisuus

Accord Healthcare EMENA järjestää säännöllistä koulutusta kaikille työntekijöille. Lisäksi tarjoamme lisätukea niille, jotka työskentelevät arkaluonteisten asioiden parissa tai niihin liittyvissä tehtävissä, joissa riski on korostunut.

Koulutus tarjoaa yksityiskohtaista tietoa laeista ja eettisistä periaatteista, sekä antaa työntekijöille välineitä mahdollisten huolestuttavien käyttäytymisen merkkien tunnistamiseen. Samalla se esittelee erilaisia tapoja tuoda esiin mahdollisia huolenaiheita.

Kaikilla työntekijöillä on pääsy Accord Healthcare EMENA:n liiketoimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin, ja heitä odotetaan noudattavan niitä.

Käytössä olevan prosessin ansiosta työntekijät voivat tuoda esiin huolenaiheensa turvallisesti ja anonyymisti, ilman pelkoa vastatoimista. Accord Healthcare EMENA suhtautuu kaikkiin ilmoituksiin vakavasti ja tutkii kaikki esiin tulleet huolenaiheet.

 

Vastuullisuusstandardit ja arvot

Accord Healthcare EMENA:n liiketoimintaperiaatteet ohjaavat meidän ja työntekijöidemme toimintaa asettaen jokaisen yksilön vastuuseen korkeimmalla eettisillä ja sosiaalisilla standardeilla.

Työntekijöihin, jotka eivät noudata liiketoimintaperiaatteita, voidaan kohdistaa kurinpidollisia toimia, mukaan lukien mahdollinen irtisanominen.

Sovellamme lain ja irtisanomisoikeutta koskevia sopimusmääräyksiä sallimissa rajoissa ja pidätämme oikeuden päättää suhteemme kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien toimittajat, jotka harjoittavat liiketoimintaa ristiriidassa yrityksemme liiketoimintaperiaatteiden kanssa. Vastuullisuus ulottuu tiettyjen toimintojen ulkopuolelle, ja erilaisilla toimenpiteillä varmistamme, että kaikki työntekijät ovat tietoisia käyttäytymisestään ja vastuussa siitä.

Odotamme, että jokainen toimii Accord Healthcare EMENA:n Challenge, Connect, Commit -kulttuurin mukaisesti. Kannustamme kaikkia työntekijöitä toimimaan rehellisesti ja työskentelemme yhdessä liiketoimintamme edistämiseksi varmistaen, että riskejä lievennetään ja että toimimme vaatimusten mukaisesti ja eettisesti.

 

Modernin orjuuden riskinarviointi

Uskomme vahvasti, että suoraan alaisuudessamme työskentelevän työvoiman altistuminen modernin orjuuden riskille on alhainen, sillä toimialamme on erittäin säänneltyä. Lisäksi toimintamaissamme työskentelevät työntekijämme ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia. He toimivat valvotuissa ympäristöissä, joissa noudatetaan vakiintuneita vaatimusten mukaisia käytäntöjä. Ymmärrämme kuitenkin, että altistumisemme modernin orjuuden riskille kasvaa, kun toimimme kolmansien osapuolten kanssa tietyillä aloilla ja maissa.

 

Yritystarkastus

Accord Healthcare EMENA suorittaa huolellisen due diligence -yritystarkastuksen kaikkien niiden toimittajien taustasta ja maineesta, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Tavoitteenamme on arvioida liiketoimintasuhteidemme laatu ja varmistaa, että ne perustuvat ymmärrykseen halustamme osoittaa sitoutumisemme läpinäkyvään ja vaatimustenmukaiseen toimintaan, erityisesti kun toimimme muiden samanmielisten organisaatioiden kanssa.

Odotamme, että kaikkien toimittajien toiminta noudattaa vahvojen arvojamme ja että he toimivat aina eettisesti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti.

Accord Healthcare EMENA pyrkii työskentelemään toimittajien kanssa, jotka omaksuvat periaatteemme ja noudattavat niitä, ja kannustavat myös muita toimittajia noudataamaan näitä periaatteita.

Tarkistamme säännöllisesti käytössä olevien yritystarkastusprosessien rajoitukset ja vaatimukset. Kaikki toimittajat ja liiketoimintakumppanit tarkistetaan ennalta määriteltyyn riskiprofiiliin perustuvan dokumentoidun ohjelman mukaisesti. Yhteistyö kaikkien sellaisten toimittajien tai liiketoimintakumppaneiden kanssa, jotka eivät enää täytä korkeita odotuksiamme tai jotka liittyvät negatiiviseen käytökseen, voidaan lopettaa tai niille voidaan tehdä riskianalyysi tarvittaessa yhteistyön jatkamiseksi.

 

Toimitusketju

Accord Healthcare EMENA hankkii lääkkeitä, niiden ainesosia ja komponentteja kolmansilta osapuolilta.

Vaikka emme edellytä vuosittaisia sertifiointia emmekä suorita virallisia tarkastuksia paikan päällä kaikissa toimittajasuhteissamme, toteutamme uuden toimittajan yritystarkastuksen ‘Know Your Business Partner’ -prosessin kautta. Tämä sisältää arvioinnin toimittajan asemasta modernin orjuuden suhteen, mikäli tällainen tieto on lain mukaan saatavilla, tarkistuksen julkisesti saatavilla oleviin lakiin ja eettisiin käytäntöihin liittyviin uutisiin sekä kyselylomakkeen, jossa pyydetään tarkempaa tietoa toimittajan toiminnasta ja keskeisimmistä työntekijöistä. Tarjoamme myös koulutustukea kumppaneille, joilla ei ole vakiintuneita vaatimustenmukaisuuskäytäntöjä.

Varmistamme, että toimitussopimuksemme sisältävät vaatimuksia, joiden kautta toimittajat sitoutuvat noudattamaan kaikkia näihin sopimuksiin liittyviä lakeja ja määräyksiä. Lisäksi teemme ajoittain paikan päällä vierailuja keskeisimpien toimittajiemme luona arvioidaksemme sopimusten ja laadun tilaa sekä keskustellaksemme niistä.

Accord Healthcare EMENA vaatii toimittajia noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien työlainsäädäntö.

Accord Healthcare EMENAn pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka omaksuvat liiketoimintaperiaatteemme ja soveltavat niitä omassa liiketoiminnassaan ja omissa toimitusketjuissaan. Aiomme suorittaa SMETA-auditointeja keskeisille toimittajillemme vuoteen 2023 mennessä varmistaaksemme, että toimittajamme jatkavat kehitystä työntekijöiden kunnioittamisen saralla.

EMENA:n Compliance-osaston Senior Director suorittaa riskinarvioinnin ja tarkastuksen mahdollisille poikkeamille edellä kuvatusta yritystarkastuksesta ennen liiketoimintasuhteiden jatkamista.

 

Lähestymistapamme

Toimitusketjussamme on tuotteidemme lisäksi runsaasti asiantuntijatietoa ja -taitoja, jota saamme myös puolestamme toimivilta kolmansilta osapuolilta. Kannatamme eri rooleissa toimivien asiantuntijoiden käyttöä koko liiketoiminnassamme, sillä se edistää eettistä lähestymistapaamme ja syventää ymmärrystämme.

Toimitustiimimme työskentelee tiiviissä yhteistyössä vaatimustenmukaisuus- ja EHS-toimintojen kanssa varmistaakseen, että toimittajamme ja kolmansien osapuolten sopimuskumppanit ymmärtävät vaatimuksemme sekä niiden taustalla olevat syyt. Yhdessä varmistamme, että prosessit, joita nämä tiimit noudattavat ovat perusteellisia sekä määrätietoisia ja linjassa tunnustettujen parhaiden käytäntöjen kanssa.

 

Jatkovaiheet

Accord Healthcare EMENA jatkaa käytäntöjensä tarkistamista ja parantamista tunnistaakseen mahdollisen modernin orjuuden tai ihmiskaupan olemassaolon ja poistaakseen sen liiketoiminnastaan. Tämä sisältää myös kolmannen osapuolen riskinhallintakehyksen kehittämisen.

 

Huolenaiheista ilmoittaminen ja niiden tutkiminen

Accord Healthcare EMENA pyrkii noudattamaan korkeimpia eettisiä liiketoimintastandardeja ja pyrkii välttämään vähäisimmänkään vaikutelman antamista työntekijöidensä ja liikekumppaneidensa sopimattomasta toiminnasta.   
Turvallisen ympäristön ylläpitäminen on meille ensisijaisen tärkeää, jotta työntekijät voivat vapaasti tuoda esille huolenaiheita liittyen liiketoimintaperiaatteidemme tai sisäisten käytäntöjemme mahdollisiin rikkomuksiin tai epäiltyihin maakohtaisiin lakien ja määräysten rikkomuksiin. Accord Healthcare EMENA:n työntekijöitä kannustetaan aktiivisesti ottamaan esille ongelmia sisäisesti tai ilmoittamaan mahdollisista huolenaiheista riippumattomalle kolmannelle osapuolelle Speak Up Hotlinen kautta luottamuksellisesti ja anonyymisti. Accord Healthcare EMENA on sitoutunut tutkimaan viipymättä kaikki ilmoitukset mahdollisista väärinkäytöksistä ja kaikenlaisesta epäeettisestä, laittomasta tai sopimattomasta toiminnasta. 31.3.2022 päättyneellä tilikaudella ei ole tullut raportteja moderniin orjuuteen tai ihmiskauppaan liittyen.

 

Hyväksymisprosessi

Accord Healthcare Ltd hallinnoi ja johtaa tytäryhtiöitään käyttäen erilaisia käytäntöjä, prosesseja ja järjestelmiä, jotka on suunniteltu varmistamaan johdonmukainen soveltaminen koko Accord Healthcare EMENA -organisaatiossa. 

Tämä lausunto on laadittu sen jälkeen, kun on ensin kuultu keskeisiä asiaankuuluvia toimintoja, jotka tekevät yhteistyötä työoikeudellisten riskien tunnistamis-, arviointi- ja hallintaprosessien toimittamiseksi operatiiviselle toiminnallemme ja toimitusketjullemme.
 

Lausuntopäivä 2022
Seuraava lausuntomme annetaan 31.3.2023 päättyvän vuoden jälkeen.
 
JOHTAJAN NIMI: Paul Tredwell – Executive Vice President
Päivämäärä: 26.9.2022

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

  • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
  • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019