Skip to main content

Oikeudellinen ilmoitus

Yleistä
www.accord-healthcare.com/fi-sivuston ("sivusto") omistaa ja sitä ylläpitää Accord Healthcare, Ltd. ("Accord"), Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys, jonka yritysnumero on 04596349 ja jonka rekisteröity toimipaikka on Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accordin ALV-numero on GB 894350693.

Käyttöehdot
Käyttämällä sivustoa tai muulla tavoin käyttämällä mitä tahansa tällä sivustolla olevaa sisältöä sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja ("ehdot").

Tämän sivuston sisältö
Kaikki sivuston tiedot ja sisältö (mukaan lukien grafiikat, logot, mallit, kuvat ja ohjelmoinnissa käytetyt lähdekoodit) ovat joko Accordin tai sen lisenssinantajien omaisuutta.

Et saa käyttää tai jäljentää tai sallia kenenkään muun käyttää tai jäljentää "Accord"-nimiä tai -logoja tai mitään muuta sivustolla olevaa grafiikkaa tai tavaramerkkejä (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) mistään syystä ilman Accordin kirjallista lupaa.

Sivustoa käyttävä ohjelmisto on omistusoikeudella suojattu ohjelmisto, ja sitä saa käyttää ainoastaan näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti sallitulla tavalla. Et saa kopioida, takaisinmallintaa, muokata tai millään muulla tavalla käsitellä ohjelmistoa.

Jos sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja kolmansien osapuolten tarjoamiin resursseihin, nämä linkit on tarkoitettu vain tiedoksi ja avuksi. Accord ei hallitse kyseisten sivustojen ja resurssien saatavuutta ja sisältöä eikä ole niistä vastuussa. 

Muutokset sivustoon, sen sisältöön ja näihin käyttöehtoihin
Accord pidättää oikeuden muuttaa sivustoa, sen sisältöä ja näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi. Sitoudut tarkistamaan nämä ehdot säännöllisesti muutosten ja lisäysten varalta.

Sisällön käyttö
Voit ladata sivustolla näkyvää materiaalia vain ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen, että säilytät myös kaikki materiaaliin sisältyvät tai sivustolla määritellyt tekijänoikeuksiin liittyvät ja muut omistusoikeudelliset huomautukset. Paitsi kuten nimenomaisesti sallittu yllä, tämän sivuston materiaalin käyttö ja jäljentäminen tai sen liittäminen mihin tahansa muuhun materiaaliin missä tahansa ympäristössä tai muodossa on ehdottomasti kielletty. Sitoudut olemaan käyttämättä sivustoa kaupallisiin tai liiketoiminnan tarkoituksiin.

Orjuus ja ihmiskauppa
Accord on ehdottoman sitoutunut estämään orjuutta ja ihmiskauppaa liiketoiminnassaan ja varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että sen toimitusketju on vapaa sellaisesta toiminnasta. Lisätietoja on Accordin  Modern Slavery Act -lausunnossa.

Henkilökohtaiset tiedot
Accord voi käsitellä Accordille luovuttamiasi henkilötietoja Accordin eväste- ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Vastuu ja korvaus
Vaikka Accord pyrkii varmistamaan sivuston korkean laadun ja oikeellisuuden, Accord ei anna mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita esimerkiksi sivuston sisällön tarkkuudesta, täydellisyydestä tai riittävyydestä, joka tarjotaan ”sellaisenaan”.


Accord, sen tytäryhtiöt, edustajat, toimittajat tai lisenssinantajat eivät ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorista, erityisistä, satunnaisista, esimerkillisistä, rankaisevista, välillisistä tai muista menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta liikevoiton menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, yritystietojen menetyksestä tai muusta rahallisesta menetyksestä johtuvat vahingot), jotka voivat aiheutua suoraan tai välillisesti tämän sivuston sisällön käytöstä (tai käyttämättä jättämisestä) tai sivuston sisältöön luottamisesta, vaikka Accordille on kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Epäselvyyksien välttämiseksi:
 

  • Accord ei takaa sellaisten virusten tai muiden tekijöiden puuttumista, jotka voivat vahingoittaa tai muuttaa tietokonejärjestelmääsi, sähköisiä asiakirjojasi tai tiedostojasi. Accord ilmoittaa täten kaikille käyttäjille, että tämä on mahdollista. Täten Accord ei ota vastuuta vahingoista, joita nämä tekijät voivat aiheuttaa sinulle tai kolmansille osapuolille.
  • Accord ei ole vastuussa, jos sivusto ei jostain syystä ole käytettävissä tiettyyn aikaan tai tiettynä ajanjaksona. Accord ei ota vastuuta mistään virheistä, puutteista, viiveistä tai menetyksistä, mukaan lukien tietojen menettämisestä sivuston käyttökatkon aikana tai sen seurauksena.

Suostut vapauttamaan Accordin, sen tytäryhtiöt, edustajat, toimittajat tai lisenssinantajat vastuusta pyynnöstä välittömästi liittyen kaikenlaisiin vaateisiin, vastuuseen, vahinkoihin, kustannuksiin ja kuluihin, mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat näiden ehtojen rikkomisesta tai omasta sivuston käytöstäsi.

Sovellettava laki ja toimivalta
Näitä ehtoja säätelevät Englannin lait ja ehtoja tulkitaan näiden lakien mukaisesti. Sinä (ja Accord) suostutte peruuttamattomasti Englannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivallan alaisuuteen.

Muut ehdot
Ilmoitukset Accordille on tehtävä kirjallisesti, kirjeitse ja lähetettävä osoitteeseen Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.
Jos jokin näiden ehtojen määräys todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, joko kokonaan tai osittain, tällaisen määräyksen tai sen osan, siltä osin kuin se on laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, ei katsota olevan osa näitä ehtoja, eikä se vaikuta näiden ehtojen muiden osien laillisuuteen, pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Ellei asiaa nimenomaisesti mainita, Accord ei anna minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita sivustosta ja sen sisällöstä.

Näiden ehtojen otsikot ovat vain helpottamassa käyttöä eikä niillä ole oikeudellista merkitystä tai vaikutusta eikä niitä oteta huomioon näitä ehtoja tulkittaessa.

Accordin ehtojen mukaisista oikeuksista voidaan luopua vain kirjallisesti ja nimenomaisesti.

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

  • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
  • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019