Skip to main content

Tietosuojakäytäntö

1. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN LAAJUUS

Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. On tärkeää, että ymmärrät, kuinka huolehdimme henkilötiedoistasi ja kuinka varmistamme, että täytämme sovellettavan tietosuojalainsäädännön ("tietosuojalait") mukaiset oikeudelliset velvoitteemme, yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ("GDPR") mukaan lukien. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, kuinka Accord Healthcare Limited ("Accord") käyttää, tallentaa ja jakaa henkilötietojasi, ja siinä täydennetään muita sinulle mahdollisesti toimitettuja asianmukaiseen käsittelyyn tai tietosuojaan liittyviä ilmoituksia.

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai yleisesti siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen: The Data Protection Responsible Person, Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

Tämä käytäntö koskee kaikkia sinusta keräämiämme henkilötietoja, kun

 • vierailet verkkosivustoillamme tai sovelluksissamme, mukaan lukien www.accord-healthcare.com
 • annat henkilötietoja vapaaehtoisesti rekisteröitymisen yhteydessä
 • annat meille vapaaehtoisesti henkilötietojasi käyttämällä verkkosivustoillamme tai sovelluksissamme olevia lomakkeita
 • annat meille henkilötietojasi, kun otat meihin muuten yhteyttä, mukaan lukien henkilökohtaisella käynnillä, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta
 • kolmannet osapuolet toimittavat meille laillisesti henkilötietoja jäljempänä kohdassa 5.C kuvatulla tavalla.
   

2. KEITÄ ME OLEMME?

Tässä tietosuojakäytännössä termejä "me", "meidän" ja "meitä" käytetään viittaamaan Accord Healthcare Limitediin, yritysnumero 04596349, jonka rekisteröity toimipaikka on Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom (“UK”).

Olemme tietojesi rekisterinpitäjä, mikä tarkoittaa sitä, että olemme vastuussa tietojen käsittelystä. Käytämme henkilötietojasi oikeudenmukaisesti, laillisesti ja läpinäkyvästi sekä sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

3. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi vain tässä tietosuojakäytännössä tai muissa sinulle toimitetuissa asianmukaiseen tietojenkäsittelyyn tai tietosuojaan liittyvissä ilmoituksissa kuvatulla tavalla. Pidätämme oikeuden lisäkäsittelyyn lain sallimassa tai edellyttämässä laajuudessa ja ilmoitamme sinulle asiasta.

4. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Keräämämme henkilötiedot riippuvat siitä, minkälaisessa vuorovaikutuksessa olet kanssamme, mutta pääasiassa ne ovat seuraavia:

 • nimi ja yhteystiedot (mukaan lukien nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut vastaavat yhteystiedot)
 • tiedot tunnistamisvaatimusten täyttämiseksi käyttäessäsi tietosuojalakien mukaisia oikeuksiasi (mukaan lukien passi, valokuvallinen ajokortti tai kansallinen henkilökortti)
 • taloudellisia tietoja, kun vastaanotat meiltä maksuja, suoritat maksuja meille tai teet tai pyydät lahjoituksia/sponsorointia
 • demografisia tietoja (esimerkiksi ikä, sukupuoli ja asuinmaa), kun ilmoitat meille haittatapahtumasta, teet laatua koskevan valituksen tai lähetät meille lääketieteellisen kyselyn, ansioluettelon tai työhakemuksen
 • terveyteen liittyviä tietoja, kun ilmoitat meille haittatapahtumasta
 • akateemisia ja ammatillisia taustatietoja, kun lähetät meille ansioluettelon tai työhakemuksen tai kun ansioluettelosi toimitetaan meille laadunvarmistustarkoituksessa
 • tausta- ja muut tarkastukset: taustatarkastuksissa, huumetesteissä ja alkoholitesteissä paljastuneet tiedot sekä rikosrekisteritarkastusten tiedot ja rikostuomioita koskevat tiedot, joita on laillisesti pyydetty työhakemuksen lähettämisen yhteydessä ja jotka on nimenomaisesti sallittu Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä
 • tiedot käynneistäsi tiloissamme, mukaan lukien kuvasi, joka otetaan saapuessasi tiloihin ja/tai CCTV-materiaalia
 • tiedot puheluistasi asiakaspalvelutiimillemme, mukaan lukien tällaisten puheluiden tallenteet
 • tiedot osallistumisestasi Accordin neuvottelukunnan kokoukseen, mukaan lukien tallenne neuvottelukunnan kokouksen aikana käydyistä keskusteluista
 • tiedot konsultointipalveluiden tarjoamisesta, mukaan lukien tallenne meille tarjotuista neuvoista
 • itseäsi koskevia tietoja, jotka on saatu yhteisessä tapaamisessa tai tapahtumassa, kuten konferenssissa, messuilla tai kongressissa, mukaan lukien kolmansien osapuolten isännöimät tapahtumat tai puolestamme kolmansien osapuolten hallinnoimat tapahtumat, kuten kuvasi ottaminen tai videomateriaalin kuvaaminen osastollamme tai muualla tapahtumassa myynninedistämistarkoituksessa
 • tietoja sinusta minkä tahansa liiketoimintaamme koskevan fuusion tai yrityskaupan ("M&A") yhteydessä
 • verkkosivuston tai sovelluksen käyttötiedot (mukaan lukien se, miten sinä ja laitteesi olette vuorovaikutuksessa verkkosivustojemme tai sovelluksiemme kanssa)
 • soveltuvin osin, myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevat hakijat:
  • maahanmuuttaja-aseman tiedot, mukaan lukien tiedot kansalaisuudestasi ja maahanmuutostasi sekä kopiot passista, biometrisesta oleskeluluvasta ja muista maahanmuuttoasiakirjoista, ja/tai
  • muut maahanmuuttohakemuksissa vaadittavat henkilötiedot, mukaan lukien maahanmuuttohistoria.

Joka kerta kun käytät sivustojamme tai sovelluksiamme, saatamme myös automaattisesti kerätä tietoja ja henkilötietoja tietokoneestasi järjestelmän hallintaa varten, mukaan lukien IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selaintyyppi, mikäli mahdollista. Teemme näin tunnistaaksemme helpommin palaavat vierailijat, helpottaaksemme sivustojemme tai sovellustemme käyttöä ja voidaksemme paremmin luoda anonyymin profiilin vierailijoiden selausmallien perusteella sivustoilla. Evästekäytäntö-kohdasta löydät lisätietoja siitä, mitä tietoja voidaan kerätä automaattisesti, kun käytät sivustojamme tai sovelluksiamme.

Erityiset henkilötietoryhmät

Tietosuojalainsäädäntö määrittelee tietyt henkilötiedot "erityisiksi henkilötietoryhmiksi", kuten henkilötiedot, jotka liittyvät rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin tai filosofisiin vakaumuksiin, ammattiliittojen jäsenyyteen, geneettisiin tietoihin, biometrisiin tietoihin henkilötietojen yksilöimiseksi, terveyttä koskeviin tietoihin (mukaan lukien henkinen ja fyysinen terveys) tai seksuaaliseen käyttäytymiseen tai suuntautumiseen liittyviin tietoihin.

Poikkeustapauksissa saatamme joskus pyytää sinulta joitain erityisiä henkilötietoryhmiä tai voit vapaaehtoisesti antaa tällaisia henkilötietoja, kuten terveyteen tai rotuun liittyviä tietoja, kun ilmoitat meille haittatapahtumasta, teet laatua koskevan valituksen tai lähetät meille lääketieteellisen kyselyn tai kun käytät potilastukisovelluksiamme, lähetät ansioluettelon tai työhakemuksen tai osallistut muutoin rekrytointiprosessiimme myöhemmin kohdassa 6 kuvatuissa tarkoituksissa ja vain silloin, kun tällainen käsittelytoiminta on nimenomaisesti sallittu Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

Soveltuvuus työhön arvioidaan rekrytointiprosessin aikana osoitettujen taitojen ja kokemuksen perusteella. Huomioithan, että sinun ei tarvitse antaa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja lähettäessäsi meille työhakemuksen. Jos teet niin vapaaehtoisesti ja tällaisten tietojen käsittely on nimenomaisesti sallittu Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden laissa, käytämme niitä seuraaviin tarkoituksiin: a) tilastollisen raportoinnin vaatimukset ja/tai (b) jos kyseessä on vamma, vaadittavat työpaikan mukautukset ja/tai sovellettavien lakien noudattaminen.

Rikostuomioita koskevat tiedot

Poikkeustapauksissa saatamme joskus pyytää sinulta rikostuomiotietoja lähettäessäsi meille työhakemuksen tai maahanmuuttohakemuksen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sisäministeriöön tai osallistuessasi muutoin rekrytointiprosessiimme myöhemmin alla kohdassa 6 kuvatuissa tarkoituksissa ja vain silloin, kun tällainen käsittelytoiminta on nimenomaisesti sallittu Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

5. MISTÄ SAAMME NÄMÄ TIEDOT?

Keräämme osan tiedoistasi suoraan sinulta joko meille antamiesi tietojen kautta tai tietojen avulla, joita keräämme käyttäessäsi sivustojamme tai sovelluksiamme tai kun olet meihin yhteydessä. Saamme myös tietoja muilta kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien alla olevassa osiossa C kuvatuilta osapuolilta.

Huomaa, että saatamme yhdistää muista lähteistä saamiamme henkilötietoja meille antamiesi henkilötietojen ja sinusta keräämiemme henkilötietojen kanssa.

A. Milloin annat meille tietoja itsestäsi?

Voit jakaa henkilötietoja itsestäsi ja olosuhteistasi, kun

 • täytät lomakkeita sivustoillamme, rekisteröidyt sivustojemme käyttöön ja jatkat sivustojemme käyttöä
 • täytät lomakkeita potilastukisovelluksessamme, rekisteröidyt käyttämään potilastukisovellustamme ja jatkat potilastukisovelluksemme käyttöä
 • käytät jotakin tietosuojalakien mukaista oikeuttasi
 • ilmoitat haittatapahtumasta, teet laatuvalituksen tai lähetät meille lääketieteellisen kyselyn
 • annat meille käyntikorttisi
 • tarjoat meille palveluitasi
 • kirjaudut sisään jonkin toimipaikkamme vastaanotossa
 • lähetät meille työhakemuksen tai ansioluettelon
 • vastaanotat meiltä maksuja tai suoritat maksuja meille
 • teet tai pyydät lahjoituksia/sponsorointia
 • annat meille tietoja itsestäsi yhteydenpidossa kanssamme joko puhelimitse, sähköpostitse, postitse, verkkosivustojemme/sovellustemme kautta tai muulla tavoin
 • neuvottelet kanssamme tai solmit kaupallisen sopimuksen kanssamme ja ylläpidät sitä
 • ostat suoraan meiltä tuotteen.

Sinulla ei ole velvollisuutta luovuttaa henkilötietojasi meille. Jos et kuitenkaan luovuta meille henkilötietojasi, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle palveluita, vastaamaan kyselyihisi, päästämään sinua toimitiloihimme, käsittelemään työhakemustasi tai muutoin ottamaan sinuun yhteyttä.

B. Milloin keräämme tietoja sinusta?

Saatamme kerätä sinusta henkilötietoja

 • kun käytät sivustojamme tai sovelluksiamme, mukaan lukien vierailusi tiedot, kuten Internet Protocol (IP) -osoite, jota käytetään tietokoneesi yhdistämiseen Internetiin, MAC-osoitteet, liikennetiedot, sijaintitiedot, kirjautumistietosi, aikavyöhykeasetus, selaintyyppi ja -versio, selainlaajennusten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja ympäristö, verkkoblogit, evästeet ja muut viestintätiedot sekä käyttämäsi resurssit. Lisätietoa on evästekäytännössämme.
 • kun vierailet tiloissamme, mukaan lukien kuvasi CCTV-materiaalissa
 • kun soitat asiakaspalvelutiimillemme, mukaan lukien tällaisten puheluiden tallenteet
 • kun osallistut Accordin neuvottelukunnan kokoukseen, mukaan lukien tallenne neuvottelukunnan kokouksen aikana käydyistä keskusteluista
 • kun tarjoat meille konsultointipalveluita, mukaan lukien tallenne meille tarjotuista neuvoista
 • kun osallistut tapahtumaan, kuten konferenssiin, messuihin tai kongressiin, mukaan lukien kolmansien osapuolten isännöimät tapahtumat tai puolestamme kolmansien osapuolten hallinnoimat tapahtumat.

C. Miltä kolmansilta osapuolilta saamme tietoja sinusta?

Saatamme saada sinua koskevia henkilötietoja muilta kolmansilta osapuolilta, kuten seuraavilta:

 • työtoverisi, kun he antavat meille yhteystietosi liiketoimintatarkoituksissa
 • kolmas osapuoli, kun se ilmoittaa haittatapahtumasta, tekee laatuvalituksen tai lähettää meille lääketieteellisen kyselyn puolestasi
 • valtuutettu edustajasi (kuten asiamiehesi, vanhempasi tai laillinen huoltajasi)
 • yhteystietojen tarjoajat, jotka tarjoavat laillisia yhteystietokantoja
 • valtion virastot, jotka tarjoavat julkisesti saatavilla olevia tietoja
 • lakisääteiset tai muut viralliset elimet, kuten sisäministeriö (mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi- ja maahanmuuttovirasto) Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville hakijoille
 • henkilöstöpalvelut/-organisaatiot
 • ulkoistettu myyntihenkilöstömme
 • kolmansien osapuolten yritystarkastusten tarjoajat
 • kameravalvontajärjestelmien palveluntarjoajat
 • nykyinen yrityksesi yritysjärjestelyn yhteydessä tai kun tarjoat meille palvelua
 • edellinen työnantajasi tai vastaava taho, jolta pyydämme suosituksia, jos haet meille töihin ja meillä on siihen suostumuksesi.

6. MIKSI TARVITSEMME HENKILÖTIETOJASI?

Saatamme käyttää keräämiämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • viestintä kanssasi tekemiisi pyyntöihin tai kyselyihin liittyen
 • lääketieteellisten kyselyiden / terveyskyselyiden, laatuvalitusten ja haittatapahtumien seuranta ja niihin vastaaminen
 • kaupallisten sopimusten neuvottelu, solmiminen ja hallinta sinun tai edustamasi organisaation kanssa, mukaan lukien tavanomaiset liiketoimet ja yritysjärjestelyt
 • sopimus-, laki-, sääntely- ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten täyttäminen
 • ilmoitus sinulle tai organisaatiollesi kaikista tuotteitamme ja/tai liiketoimintaamme koskevista uutisista, joiden voimme kohtuudella uskoa kiinnostavan sinua (soveltuvin osin tietosuojalakien mukaisesti). Jos et halua enää vastaanottaa meiltä tällaisia tietoja, peruuta tilaus noudattamalla kaikissa saamissasi sähköpostiviesteissä annettuja ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä, yhteystiedot ovat tämän käytännön alussa.
 • sen varmistaminen, että sinä, organisaatiosi, työntekijämme tai me itse noudatamme sovellettavia lakeja, käytännesääntöjämme ja niihin liittyviä sisäisiä käytäntöjämme
 • sen varmistaminen, että olet kolmannen osapuolen valtuutettu edustaja (kuten asiamies, vanhempi tai laillinen huoltaja), kun olet yhteydessä kanssamme hänen puolestaan
 • verkkosivustojen ja potilastukisovellusten hallinnointi ja asiakaspalvelun tarjoaminen
 • valitusten käsittely, työntekijöiden koulutus ja laatu- ja palvelustandardien parantaminen
 • vierailun mahdollistaminen tiloissamme, mukaan lukien työpaikan turvallisuuden, tuote- ja liikesalaisuuden suojaamisen, ympäristön sekä terveyden ja turvallisuuden vuoksi
 • oikeudellisten vaateiden laatiminen, esittäminen ja puolustaminen
 • työhakemuksesi käsittely
 • Accordin läsnäolon tai osallistumisen edistäminen tapahtumassa
 • maksun suorittaminen sinulle ja/tai maksun vastaanottaminen sinulta
 • verkkosivustojen tai sovellusten käytön analysointi
 • muut tarkoitukset, joista olemme ilmoittaneet sinulle.

Erityiset henkilötietoryhmät

Käytämme yllä kohdassa 4 kuvattuja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietojasi, jotta voimme antaa neuvoja lähettämiisi kyselyihin tai raportteihin liittyen tai muuten olla yhteydessä niihin liittyen, ja/tai lääketieteellisten kyselyiden / terveyskyselyiden, laatuvalitusten ja haittatapahtumien seurannassa ja niihin vastaamisessa, lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa ja/tai työhakemuksesi käsittelyssä. Tämän käsittelyn oikeusperusta on kuvattu jäljempänä kohdassa 7.

 

Rikostuomioita koskevat tiedot

Keräämme rikostuomioita koskevia tietoja vain silloin, kun se on laillista tietosuojalakien mukaan (vain silloin, kun tällainen käsittelytoiminta on nimenomaisesti sallittu Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä) ja kun sen tekeminen on asianmukaista työhakemukseen liittyvä tehtävä huomioon ottaen.

7. MIKÄ ON OIKEUSPERUSTA TIETOJESI KÄYTTÖÖN?

A. Käsittely on tarpeen sopimuksen solmimiseksi tai täytäntöönpanemiseksi (GDPR:n artikla 6.1.b)

Kun aloitat kanssamme liiketoimen, välillemme on muodostunut sopimus. Voidaksemme neuvotella ja solmia tällaisen sopimuksen sekä täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteemme (esimerkiksi jotta voit tilata tavaroita tai palveluita) saatamme joutua keräämään, käsittelemään ja jakamaan (jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla) henkilötietojasi. Lisätietoja: [email protected]

B. Oikeutetut liiketoiminnalliset etumme (GDPR:n artikla 6.1.f)

Voimme käyttää henkilötietojasi (lukuun ottamatta henkilötietojen erityisluokkia) tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla, jos se on tarpeen liiketoimintamme oikeutettujen etujen vuoksi, jotta voimme tehdä seuraavia toimia:

 • tarjota organisaatiollesi tuotteita ja palveluita organisaatiosi pyytämällä tavalla
 • vastata vaateisiin tai kyselyihin
 • tehdä tutkimusta ymmärtääksemme asiakkaitamme ja sitä, kuinka he käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme
 • kehittää ja parantaa tuotteitamme ja palveluitamme, joita tarjoamme sinulle tai organisaatiollesi sekä muille asiakkaillemme
 • arvioida mahdollisia liiketoimia organisaatiosi kanssa
 • panna täytäntöön tai soveltaa organisaatiosi oikeuksia tai omia oikeuksiamme minkä tahansa organisaatiosi ja meidän välisen sopimuksen perusteella
 • seurata henkilöstön suorituskykyä, kouluttaa henkilöstöä ja parantaa prosessejamme
 • varmistaa terveyden ja turvallisuuden tiloissamme ja sen, että kaikki siihen liittyvät prosessit ovat toimivia
 • varmistaa, että sinä, organisaatiosi, työntekijämme tai me itse noudatamme sovellettavia lakeja, käytännesääntöjämme ja niihin liittyviä sisäisiä käytäntöjämme
 • varmistaa tilojemme suojauksen ja sen, että kaikki siihen liittyvät prosessit ovat toimivia
 • varmistaa tuotteidemme korkeat laatu- ja turvallisuusstandardit
 • tukea prosesseja ja menettelyjä rikosten tai muun laittoman toiminnan ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi
 • laatia, esittää ja puolustaa oikeudellisia vaateita
 • esitellä osallistumistamme tiettyihin tapahtumiin lääkealan kolmansille osapuolille muiden tapahtumien, sosiaalisen median tai verkkosivustojemme kautta.

Kuten alla mainitaan, voimme myös välittää henkilötietojasi konsernimme jäsenille (voit tarkastella täydellistä luetteloa konserniin kuuluvista yhtiöstä napsauttamalla tätä) ja muille kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen oikeutettujen liiketoiminnallisten etujemme vuoksi.

Meidän on suoritettava oikeutettujen liiketoiminnallisten etujemme tasapainotesti, kun käytämme yllä kuvattuja henkilötietojasi, tietosuojalakien mukaiset etusi ja oikeutesi huomioon ottaen. Alla kuvatun tasapainotestimme tuloksena olemme kohtuullisesti toimien ja olosuhteet huomioon ottaen päättäneet, että pystymme käsittelemään henkilötietojasi tietosuojalakien mukaisesti sillä perusteella, että tämä on tarpeen oikeutettujen liiketoiminnallisten etujemme kannalta.

Oikeutettu etu: Meillä on oikeutettu etu käsitellä tietojasi, koska

 • organisaatiosi hyötyy tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamisesta
 • tallennamme asiakaspalvelupuhelut voidaksemme seurata henkilöstön suorituskykyä, kouluttaa henkilöstöä ja parantaa prosessejamme
 • meidän täytyy arvioida mahdollisia liiketoimia organisaatiosi kanssa
 • sekä organisaatiosi että me hyödymme mahdollisuudesta panna täytäntöön tai soveltaa oikeuksia minkä tahansa välisemme sopimuksen perusteella
 • meidän on varmistettava terveys ja turvallisuus tiloissamme, ja meillä on oikeutettu etu varmistaa kaikkien prosessien tehokkuus
 • meidän on varmistettava, että sinä, organisaatiosi, työntekijämme tai me itse noudatamme sovellettavia lakeja, käytännesääntöjämme ja niihin liittyviä sisäisiä käytäntöjämme
 • meidän on varmistettava tilojemme suojaus, ja meillä on oikeutettu etu varmistaa kaikkien prosessien tehokkuus
 • meidän on varmistettava tuotteidemme korkeat laatu- ja turvallisuusstandardit
 • meillä on käytössä menettelyt rikosten tai muun laittoman toiminnan ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi
 • emme pystyisi tarjoamaan tuotteitamme ja/tai palveluitamme organisaatiollesi käsittelemättä tietojasi
 • emme muuten voi laatia, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita
 • meidän pitää voida esitellä osallistumistamme tiettyihin tapahtumiin lääkealan kolmansille osapuolille muiden tapahtumien, sosiaalisen median tai verkkosivustojemme kautta
 • emme muuten voi vastata vaateisiisi tai kyselyihisi.

Välttämättömyys: Katsomme, että meidän on perusteltua käsitellä henkilötietojasi edellä kuvailtujen oikeutettujen etujemme mukaisesti, koska käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten saavuttamiseksi.

Käsittelyn vaikutus: Katsomme, että meidän on perusteltua käsitellä henkilötietojasi edellä kuvailtujen oikeutettujen etujemme mukaisesti, koska tällainen henkilötietojesi käsittely ei loukkaa kohtuuttomasti yksityisyyttäsi.

C. Suostumus (GDPR:n artikla 6.1.a)

Saatamme käyttää henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla, jos olet antanut meille suostumuksesi.

Edellä mainitusta huolimatta huomaa, että tietosuojalakien ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti voimme toisinaan lähettää sinulle markkinointiviestejä sähköpostitse ja postitse meistä, tuotteistamme ja palveluistamme sekä tapahtumistamme ja tarjouksistamme ilman suostumustasi, jos sinä tai organisaatiosi olette ostaneet meiltä samanlaisia tuotteita tai palveluita ettekä ole peruuttaneet tilausta.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tämäntyyppiseen käsittelyyn milloin tahansa käyttämällä tämän tietosuojakäytännön alussa olevia tietoja.

D. Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (GDPR:n artikla 6.1.c)

Saatamme myös käyttää henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, kun tällainen käsittely on tarpeen meitä koskevien lakisääteisten velvoitteiden, kuten lääkevalvonta- ja verovelvoitteidemme, noudattamiseksi ja henkilötietojen käyttöpyyntöihin vastaamiseksi tai henkilötietojen loukkauksista ilmoittamiseksi valvontaviranomaisille. Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected] saadaksesi lisätietoja siitä, mikä laki velvoittaa meitä käyttämään henkilötietojasi.

Henkilötietojen erityisryhmät ja rikostuomioita koskevat tiedot

Saatamme myös käyttää henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia henkilötietojasi ja rikostuomioita koskevia tietojasi edellä kohdassa 6 kuvattuihin tarkoituksiin, kun käsittely on tarpeen meitä koskevien lakisääteisten velvoitteiden, kuten lääkevalvonta- ja verovelvoitteidemme, noudattamiseksi tai muutoin sovellettavien tietosuojalakien sallimissa rajoissa.

8. KENEN KANSSA JAAMME HENKILÖTIETOJASI?

A. Konserniyritykset

Saatamme jakaa tietosi emoyhtiömme Intas Pharmaceuticals Ltd:n (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad – 380 054, Intia) ja muiden konsernimme jäsenyritysten kanssa (jotka sijaitsevat Intiassa tai muualla maailmassa, lueteltuina alla olevassa linkissä), mutta vain tässä tietosuojakäytännössä määritellyissä tarkoituksissa ja vain silloin, kun se on tarpeen sopimuksen solmimiseksi sinun tai organisaatiosi kanssa tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kun se on välttämätöntä oikeutettujen etujemme vuoksi. Voit tarkastella täydellistä luetteloa tällaisista yrityksistä napsauttamalla tätä. Erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • sisäisessä raportoinnissa
 • vaatimustenmukaisuuden noudattamisessa
 • yritysjärjestelyn yhteydessä
 • konsernin sisäisten laadunvarmistuspalvelujen tarjoamisessa
 • konsernin sisäisten rahoituspalvelujen tarjoamisessa
 • konsernin sisäisten oikeudellisten palvelujen tarjoamisessa
 • konsernin sisäisten rekrytointipalvelujen tarjoamisessa
 • konsernin sisäisten IT-palvelujen tarjoamisessa.

B. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Me (ja konsernimme jäsenyritykset) voimme myös luovuttaa henkilötietojasi huolellisesti valituille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka tarjoavat esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita:

 • tietoturva, verkkoisännöinti, pilvipalvelut, tallennusratkaisut, verkkosovelluspalvelut (SaaS) ja muut IT-palvelut
 • lääkevalvonta ja lääketieteellisten kyselyjen käsittelypalvelut
 • laki-, sääntely-, vero- ja rekrytointipalvelut
 • käännös-, laillistamis- ja notaaripalvelut
 • asiakkuudenhallintapalvelut (CRM)
 • ulkoiset myyntipalvelut
 • kulunvalvonta- ja turvapalvelut.

Jaamme tietosi näiden toimittajien kanssa vain, jos se on tarpeen, jotta he voivat tarjota meille tarvitsemamme palvelut. Emme jaa tietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa.

Lisätietoja: [email protected].

C. Lakisääteiset ja sääntelyä koskevat vaatimukset

Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi lain edellyttämällä tavalla, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuoliset lait, oikeuden määräyksen tai muiden lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi, esimerkiksi lääkkeiden valvonnasta ja turvallisuuden seurannasta vastaaville virastoille, tietosuojavalvontaviranomaisille tai veroviranomaisille. 

D. Siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sinusta keräämämme tiedot voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle edellä olevissa kohdissa A, B ja C kuvatulla tavalla.

Vaikka jotkut konsernimme jäsenet ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat sijaitsevat maissa, joiden lait (Euroopan komission mukaan) eivät tarjoa henkilötiedoille samaa suojan tasoa kuin ETA-maissa, esimerkiksi Intas Pharmaceuticals Ltd (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad, 380 054, Gujarat, Intia) ja Lambda Therapeutic Research, Ltd (Lambda House, Plot No. 38, Survey no. 388, Near Silver Oak Club, S. G. Highway, Gota, Ahmedabad, 382481, Gujarat, Intia), me ja konsernimme jäsenet otamme käyttöön asianmukaiset suojaustoimenpiteet henkilötietojen luvattoman ja laittoman käytön estämiseksi. Lisäksi tällaisia siirtoja tukevat yleensä kyseisten konserniyksiköiden ja/tai kolmansien osapuolten väliset sopimussitoumukset, millä varmistetaan, että tietosuojalakien edellyttämät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset sekä muunlaiset suojatoimenpiteet on otettu käyttöön.

Lisätietoja siirroista Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja/tai tietyistä käyttöönotetuista suojatoimenpiteistä saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].

9. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen seuraavista syistä:

 • jotta voimme todistaa sovellettavien lakien noudattamisen tai sovellettavien lakien, määräysten, valtion virastojen ja muiden viranomaisten edellyttämällä tavalla 
 • tilisi ylläpitäminen
 • määrittääksemme, kannattaako sinun tai organisaation kanssa solmia kaupallinen suhde ja ylläpitää tällaista suhdetta
 • liikesuhteen ylläpitämiseksi sinun tai organisaatiosi kanssa
 • palvelujen tarjoamiseksi meille tai meidän toimestamme
 • jotta voimme vastata kyselyihisi
 • otta voimme ryhtyä oikeustoimiin tai puolustautua tällaisia toimia vastaan

tai muutoin alla esitetyllä tai sinulle ilmoittamallamme tavalla.

Joissain tapauksissa osa tiedoistasi poistetaan paljon lyhyemmässä ajassa, kuten seuraavissa tapauksissa:

 • kameravalvontamateriaalin kuvia säilytetään enintään 14 päivää siitä päivästä, kun vierailet tiloissamme
 • muita kulunvalvontatietoja säilytetään enintään 6 kuukautta siitä päivästä, kun vierailet tiloissamme
 • asiakaspalvelun puhelutallenteita säilytetään enintään 3 kuukautta tallennuspäivästä
 • hylättyjen työnhakijoiden rekrytointi- ja haastatteluasiakirjoja säilytetään 6 kuukautta valitun hakijan aloituspäivästä
 • epäonnistuneeseen yritysjärjestelyyn liittyviä henkilötietoja säilytetään 12 kuukautta neuvottelujen päättymisen jälkeen
 • evästeiden osalta noudatetaan evästekäytäntöämme

10. HENKILÖTIETOJESI SUOJAUS

Käsitellessämme henkilötietojasi ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotka on kohtuudella suunniteltu suojaamaan tietojasi luvattomalta käytöltä, menetykseltä, väärinkäytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoutumiselta. Valitettavasti tiedonsiirto Internetin kautta ei ole täysin suojattua. Vaikka teemme parhaamme suojellaksemme henkilötietojasi, emme voi taata verkkosivustoillemme tai sovelluksiimme siirrettyjen tietojesi suojausta vaan kaikenlainen tiedonsiirto on omalla vastuullasi. Tietojesi vastaanottamisen jälkeen pyrimme estämään luvattoman käytön tiukoilla suojaustoimilla ja -ominaisuuksilla.

11. OIKEUTESI HENKILÖTIETOIHISI LIITTYEN

Sinulla on useita tietosuojalakien mukaisia oikeuksia, jotka liittyvät siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Nämä oikeudet on lueteltu alla. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä tämän tietosuojakäytännön alussa olevia tietoja harjoittaaksesi jotakin näistä oikeuksista.

Joissakin tapauksissa emme ehkä pysty toteuttamaan pyyntöäsi, mutta silloin otamme sinuun yhteyttä kirjallisesti ja kerromme tähän syyn.

 

A. Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi Sinulla on oikeus pyytää vahvistus siitä, että henkilötietojasi käsitellään, pyytää pääsyä henkilötietoihisi (toimitamme niistä kopion) ja pyytää muita tietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.
B. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan henkilötietojasi Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan henkilötietojasi, jos ne eivät ole oikein tai jos niissä on puutteita.
C. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos meillä ei ole mitään syytä jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämä oikeus on voimassa, jos meidän ei enää tarvitse käyttää henkilötietojasi palvelujen tarjoamiseksi sinulle, jos peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tai jos vastustat tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi (ks. alakohta F alla).
D. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tai estämään se Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojesi käsittely tai estämään se. Tämä oikeus on voimassa silloin, kun uskot, että henkilötietosi eivät ole oikein, kun haluat meidän mieluummin estävän henkilötietojesi käsittelyn kuin poistavan ne, kun meidän ei tarvitse käyttää henkilötietojasi siihen tarkoitukseen, mihin olemme ne keränneet, mutta saatat tarvita niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
E. Sinulla on oikeus henkilötietojesi siirtämiseen Sinulla on oikeus saada meiltä henkilötietosi ja käyttää niitä uudelleen omiin tarkoituksiisi eri palveluissa. Näin voit siirtää henkilötietosi helposti toiseen organisaatioon tai pyytää meitä tekemään tämän puolestasi.
F. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutettujen liiketoimintaetujemme perusteella, ellemme pysty osoittamaan, että oikeutetut etumme ohittavat oikeutesi tai että meidän on jatkettava henkilötietojesi käsittelyä oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
G. Sinulla on oikeus olla joutumatta automaattisten päätösten kohteeksi Sinulla on oikeus vastustaa mitä tahansa automatisoitua päätöksentekoa, mukaan lukien profilointi, jos päätöksellä on oikeudellinen tai merkittävä vaikutus sinuun.
H. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikäli suostumus vaaditaan henkilötietojesi käsittelyä varten.

 

12. LAPSIA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

Emme tietoisesti kerää, säilytä tai käytä alle 13-vuotiailta lapsilta saatuja henkilötietoja, eikä mikään osa verkkosivustoistamme tai sovelluksistamme ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille. Jos lapsesi on antanut meille henkilökohtaisia tietoja ilman suostumustasi, voit ilmoittaa siitä meille osoitteessa [email protected], tai kirjoittaa meille kirjeen tämän käytännön alussa annettuun osoitteeseen. Jos huomaamme, että olemme saaneet tai keränneet henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta, ryhdymme toimenpiteisiin poistaaksemme kyseiset tiedot viipymättä.

13. MITEN TOIMIT, JOS HALUAT TEHDÄ VALITUKSEN?

Jos sinulla on huolenaiheita henkilötietojesi käsittelyn suhteen tai et ole tyytyväinen tekemiesi pyyntöjen käsittelyyn tai haluat muutoin tehdä valituksen, ota ensin yhteyttä tietosuojavastaavaamme käyttämällä tämän tietosuojakäytännön alussa olevia yhteystietoja, jotta voimme tehdä parhaamme ratkaistaksemme ongelman.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asuinmaasi toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimistolle, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki, tietosuoja(at)om.fi, 029 566 6700).

14. YKSITYISET ELINKEINONHARJOITTAJAT, HENKILÖYHTIÖT JA YRITYKSET

Jos tarjoamme tuotteita ja/tai palveluita yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, henkilöyhtiölle tai yritykselle, jota edustat tai jonka palveluksessa olet, ja tämä edellyttää taholtamme tapahtuvaa henkilötietojesi keräämistä ja käyttöä, se tehdään tämän tietosuojakäytännön asiaankuuluvien osien mukaisesti.

15. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN JA SOSIAALISEN MEDIAN VERKKOSIVUSTOT JA SOVELLUKSET

Sivustomme ja sovelluksemme voivat ajoittain sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja/tai sovelluksiin ja toisinpäin. Jos seuraat linkkiä jollekin näistä sivustoista tai sovelluksista, huomaa, että näillä sivustoilla ja sovelluksilla on omat tietosuojakäytäntönsä ja että me emme ota mitään vastuuta näistä käytännöistä tai näiden verkkosivustojen ja sovellusten käytöstäsi.

16. FUUSIO, YRITYSKAUPPA TAI MUUNLAINEN VAROJENSIIRTO

Jos olemme mukana uudelleenjärjestelyssä, hankinnassa, omaisuuden myymisessä, fuusiossa, rahoituksessa, palvelujen siirrossa toiselle palveluntarjoajalle, yritystarkastuksessa, konkurssissa tai konkurssiperän hallinnossa, tietosi voidaan luovuttaa ja siirtää tällaisen liiketoimen yhteydessä ja osana tällaista transaktiota lain ja/tai sopimuksen sallimalla tavalla.

17. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme sinulle tämän tietosuojakäytännön muutoksista ja julkaisemme päivitetyt tietosuojakäytännöt tällä sivulla.

18. VIITTAUKSET EU:HUN/JÄSENVALTIOIHIN

Tässä käytännössä viittaukset EU:hun tai sen jäsenvaltioihin sisältävät Yhdistyneen kuningaskunnan.

Tämä käytäntö on viimeksi tarkistettu ja päivitetty elokuussa 2019.

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

 • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
 • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019