GENEESMIDDELENBEWAKING

back

Onze geneesmiddelenbewaking voldoet aan alle vastgestelde eisen binnen de gehele EU.

  • Het team dat zich met geneesmiddelenbewaking bezighoudt, bestaat op dit moment uit meer dan 100 specialisten.
  • Accord verleent service aan Europese farmaceutische bedrijven om naleving van de Europese verplichtingen ten aanzien van geneesmiddelenbewaking te waarborgen.
  • De activiteiten op het gebied van geneesmiddelenbewaking van de groep strekken zich uit over meer dan 70 landen en zijn onlangs goedgekeurd door USFDA, MHRA en AIFA.
  • De groep streeft erna patiënten en professionele zorgverleners voortdurend te blijven voorzien van de meest actuele veiligheidsinformatie, dit via regelmatige updates in de SmPC’s en bijsluiters van Accord.