Onze verantwoordelijkheid voor milieu en samenleving

MILIEU

De bijdragen van Accord voor het milieu beginnen in-house en omvatten diverse omgevingsgerichte praktijken en handelingen zoals het planten van bomen en minimalisering van milieueffecten. Zo is veel van de energie die we nodig hebben voor de productie afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen zoals twee windparken die elk een capaciteit van 1,25 MW genereren.

Als fabrikant van geneesmiddelen is het onze morele plicht om ervoor te zorgen dat onze productiefaciliteiten voortdurend werken aan vermindering van de gevolgen voor het milieu.

We houden ons aan de bepalingen en regels van de Consolidated Consent and Authorization van de Gujarat Pollution Control Board voor wat betreft de volgende wetten & regelgeving:

 • Water: Preventie en beheersing van verontreiniging
 • Lucht: Preventie en beheersing van verontreiniging
 • Gevaarlijke afvalstoffen: Behandeling, verwerking & grensoverschrijdende verplaatsing

Onze formulerings- en productielocatie van API’s in Matoda en SEZ zijn voorgedragen voor de certificaten ISO 14001 en OHSAS 18001, die gelden als standaard op het gebied van omgevingsaspecten en gevarenidentificatie, risicobeoordeling en -beheersing.

MAATSCHAPPIJ

We leveren een maatschappelijke bijdrage via ondersteuning van diverse NGO’s in geselecteerde programma’s, deelname aan medical camps, samenwerking met verenigingen voor kankerpatiënten en als bedrijf staan we continu in nauw contact met de gemeenschappen waarin we werken.

Enkele voorbeelden van projecten in de internationale gemeenschap:

 • Medische controlekampen in dorpen.
 • Gratis geneesmiddelen en medische camps in regio’s die zijn getroffen door natuurrampen.
 • Bouwen, uitbreiden of renoveren van scholen in dorpen.
 • Vrijwilligerswerk van onze werknemers in de vorm van het organiseren van jaarlijkse bloeddonatiecampagnes of inzamelingsacties voor verenigingen van kankerpatiënten.
 • Donaties voor instellingen zoals Kanya Kelavni Mandal – India
 • Beurzenstelsel.
 • Donaties aan gemeenschappen met beperkte financiële middelen.
 • Rechtstreekse (financiële) ondersteuning van kankerpatiënten en voormalig kankerpatiënten.
 • Gemeenschappen met beperkte financiële middelen helpen door ze producten te schenken die niet toegankelijk voor ze zijn vanwege de hoge kosten, zoals biosimilars.
 • Campagnes organiseren in India om tekorten aan te vullen bij andere fabrikanten van producten voor spoedeisende zorg.

ONZE WERKNEMERS

Bij Accord zien we het als onze zakelijke en ethische verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkplek te creëren voor onze werknemers, dit in een schone omgeving. We zetten ons in voor deze maatschappelijke plicht.

Accord stimuleert culturele uitwisseling en diversiteit en bevordert op alle niveaus verantwoordelijk ondernemen. In alles wat we doen, van onderzoek en ontwikkeling tot verkoop en marketing, houden we ons aan de hoogste ethische normen.

Binnen het functioneren van onze werknemers en de jaarlijkse beoordelingen, speelt de bijdrage aan de voortdurende verbetering van milieu, gezondheid en veiligheid, een belangrijke rol.

VEILIGHEID VOOR BEROEPSBEOEFENAARS

Bij Accord stellen we veiligheid voor gebruikers centraal in ons aanbod. We geloven in de verrijking van de levens van mensen door levering van innovatieve hoogwaardige geneesmiddelen. Veiligheid kenmerken we als preventieve beschermende maatregelen ter voorkoming van beroepsblootstelling (bereiding) aan cytotoxische reststoffen.

De kern van onze preventieve maatregelen wordt gevormd door PharmaShield®: een systeem bestaande uit een laag kunststof die wordt aangebracht rondom de flacon. De laag loopt vanaf de verstevigde non-PVC voet tot op de felskap. Deze laag is speciaal ontwikkeld om beroepsblootstelling aan potentieel giftige resten in cytotoxische flacons te minimaliseren.

Ook zorgen we ervoor dat 100% van onze cytotoxische producten een grondig gevalideerde wascyclus en visuele inspectie ondergaat vóór het verlaten van onze fabrieken. Daarnaast, en gebaseerd op onze farmaceutische ervaringen en best practices, is een innovatief verpakkingsontwerp voor onze producten geïmplementeerd om productidentificatie te faciliteren en potentiële fouten bij de verstrekking van een geneesmiddel te minimaliseren.