ONS DOEL

Het is onze missie om ons samen met ziekenhuizen, apotheken, groothandels en ander belanghebbenden in de gezondheidszorg in te zetten voor de cruciale levering van levensreddende geneesmiddelen aan hun patiënten.

Accord Healthcare heeft een uitstekende reputatie als het gaat om kwaliteit en integriteit.

We doen er alles aan om dit te behouden door uiterste nauwkeurigheid te betrachten in onze bestellingen.

Het nemen van persoonlijke en wederzijdse verantwoordelijk op het gebied van ondersteuning en welzijn van de patiënt, beschouwen wij als onze topprioriteiten.

We helpen zorgverleners in de eerste lijn door accurate levering van hoogwaardige geneesmiddelen, onze focus zijn de patiënten die onze geneesmiddelen nodig hebben voor behandeling van hun ziekte en herstel van hun gezondheid. Ons succes komt tot uiting in het vertrouwen dat we hebben opgebouwd in de medische wereld, waar we meer en meer worden gezien als een betrouwbare partner.

     

ACCORD Nederland

ACCORD EUROPA

ACCORD WERELDWIJD

i-4

Accord NL

Accord Healthcare is één van de snelst groeiende bedrijven voor generieke geneesmiddelen in Nederland.

. Zowel ziekenhuizen als apotheken rekenen ons tot de top 10 van bedrijven die actief zijn in de generieke sector. Het bedrijf werkt nauw samen met het Europese hoofdkantoor in Groot-Brittannië.

Hier vinden vele activiteiten plaats, van regulatory affairs tot logistiek. Het bedrijf beschikt over een uitgebreide logistieke keten zodat het garant kan staan voor consistente levering van levensreddende geneesmiddelen voor patiënten, terwijl afnemers de mogelijkheid hebben om snel te reageren op dynamische marktcondities.
 

ACCORD EUROPA

Accord is één van de snelst groeiende bedrijven voor generieke geneesmiddelen in de wereld en heeft één van de grootste verkoop-, marketing en distributienetwerken in Europa. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Groot-Brittannië en we leveren onze producten aan meer dan 35 Europese landen. In de afgelopen 12 maanden is de verkoop met ruim 100% gegroeid en we verwachten een tweecijferige groei voor het komende jaar. Accord is bijzonder sterk aanwezig in ziekenhuizen en instellingen en de verkoopcijfers van vorig jaar waren in dat segment 197%.

Accord Europa beschikt momenteel over 9.300 registraties voor 423 generieke geneesmiddelen en dit aantal zal de komende jaren naar verwachting aanzienlijk stijgen, wat Accord met haar sterk groeiende portfolio tot één van de grootste marktpartijen in de branche zal maken .

Accord heeft ook flink geïnvesteerd in een steeds commerciëlere infrastructuur in de regio en onze operaties op het gebied van opslag, logistiek, regelgeving, kwaliteit, intellectueel eigendom, verkoop en marketing voeren we in eigen beheer uit.

Een belangrijke waardetoevoeging voor Accord Europa zijn onze eigen faciliteiten voor opslag en verpakking in de buurt van het Engelse Cambridge. Deze faciliteiten maken een grote mate van flexibiliteit in de logistieke processen mogelijk.

De gespecialiseerde verkoopteams van Accord bereiken ruim 97% van de patiëntenpopulatie in de EU.

ACCORD WERELDWIJD

Met een sterke aanwezigheid in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en onlangs ook in de regio’s Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuidoost-Azië, is Accord Healthcare hard op weg om één van de snelst groeiende farmaceutische bedrijven in generieke geneesmiddelen te worden.

Met het robuuste productportfolio in groeisegmenten als oncologie, cardiologie, neurologie, nefrologie, urologie, psychiatrie, diabetes, pijnbehandeling en gastro-entrologie, bestrijkt het distributie- en marketingnetwerk van Accord zich nu uit over meer dan 70 landen.

Accord is zowel organisch als via acquisitie gegroeid, waarbij onze productportfolio en activiteiten zich hebben uitgebreid naar alle uithoeken van de wereld. Onze operaties in Noord-Amerika en Europa werden opgezet vanuit de strategische visie een mondiaal merk in de grootste farmaceutische markten van de wereld te creëren, dit ondersteund door een commerciële infrastructuur die ons in staat stelt om onze hoogwaardige en toch betaalbare producten bij de patiënten te brengen.

Op dit moment verkoopt het bedrijf meer dan 420 moleculen, en dit aantal zal in de komende jaren alleen maar stijgen als gevolg van een toonaangevende pijplijn en sterke in-house ontwikkelingscapaciteit. Ons groot en groeiend portfolio stelt ons in staat om met de grote spelers in de sector te concurreren.

Accord zet zich in voor onvoorwaardelijke kwaliteit voor onze producten en diensten over de hele wereld. Onze producten worden vervaardigd volgens de strengste en hoogste internationale normen en onze productiefaciliteiten zijn goedgekeurd door grote internationale toezichthoudende organen zoals USFDA, MHRA, EMA, TGA, MCC en ANVISA. Accord investeert in de ontwikkeling van producten met een complexere markttoegang zoals biosimilars en nieuwe chemische entiteiten. Het is ons streven om een leidende partij in de internationale gezondheidszorg te worden.

INNOVATIE

Bij Accord stellen we veiligheid voor gebruikers centraal.
Accord is een jong en dynamisch bedrijf welke niet is belast met gebeurtenissen uit het verleden. Met een flinke dosis gezonde energie willen wij de wijze waarop veilige en werkzame geneesmiddelen worden geleverd aan gebruikers positief veranderen. Dit door onze concepten en producten te verrijken met innovatieve kenmerken.

2D-matrixcode: Datamatrix is een relatief nieuwe tweedimensionale matrixcode. Deze code heeft een hoge datacapaciteit, kan diverse grootten aannemen en is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden. De code wordt vooral gebruikt voor productidentificatie en het tracken van partijen geneesmiddelen. Het gebruik van de datamatrix wordt vanuit verschillende kanten in de samenleving aanbevolen vanwege de vele voordelen:

 • Meer nauwkeurigheid in de gegevens
 • Snellere invoering en verwerking van gegevens
 • Voordelig
 • Flexibiliteit

In tegenstelling tot andere bedrijven in de sector kan Accord beter uit de voeten met deze gunstige etikettering dankzij de zeer geavanceerde technologie op onze productiefaciliteiten en verpakkingslocatie.

PharmaShield® is een systeem bestaande uit een laag kunststof welke wordt aangebracht rondom de flacon. De laag loopt vanaf de verstevigde non-PVC voet tot op de felskap.

Belangrijkste voordelen:

 • Beschermt tegen breuk en spillage
 • Beschermt de gebruiker tegen externe contaminatie
 • Beschermt essentiële informatie op het label
 • Het gebruik van non-PVC materialen ontziet het milieu
 • Vrij van latex: geschikt voor gebruikers met een overgevoeligheid voor latex
 • Verstevigde non-PVC voet: verhoogt de stabiliteit van de flacon bij de bereiding en reduceert de kans op breuk als de flacon valt

Belangrijkste voordelen van de felskap:

 • Geen scherpe randen die de gebruiker zouden kunnen verwonden
 • Minimaliseert de kans op het scheuren bij het verwijderen van de flip-off dop
 • Gemakkelijk openen van de flip-off dop

Andere Accord-productkenmerken

 • Barcode op etiket: voor beter voorraadbeheer en vermindering van fouten bij verstrekking van het geneesmiddel
 • Flip-off dop
 • Lijncode geeft de diverse verkrijgbare sterkten aan

INFRASTRUCTUUR

We weten dat onze infrastructuur altijd toereikend moet zijn om opkomende problemen het hoofd te kunnen bieden, en we hebben daarom voor een nieuwe benadering gekozen als het gaat om de levering van geneesmiddelen in de gefragmenteerde Europese markt. De EU is het grootste handelsblok van de wereld met meer dan 550 miljoen mensen, 27 landen en ruim 20% van het wereldwijde bbp. Hoewel de markten onderling zeer verschillen, zijn in het afgelopen decennium in de regio de verplichte wettelijke procedures om goedkeuring voor de verkoop van geneesmiddelen te krijgen, geharmoniseerd.

De gemiddelde doorlooptijd in de logistieke keten, van bestelling van een API (actieve farmaceutische stof) tot levering van het uiteindelijke product, kan meer dan 6 maanden bedragen. Momenteel zijn er veel ongewenste fluctuaties binnen vraag en aanbod. Met een traditioneel leveringsschema als “produceren op bestelling” is het als bedrijf lastig hier op in te spelen. In plaats daarvan maakt Accord gebruik van een gespecialiseerde faciliteit in het Engelse Haverhill in Cambridgeshire, waar we de methode ‘verpakken op bestelling’ of een strategie van opschorting toepassen.

Simpel gezegd komt het erop neer dat we grote partijen gebruikelijke geneesmiddelen produceren in onze door de EMA en FDA goedgekeurde fabrieken en deze dan als kale of ongedifferentieerde producten verplaatsen naar de verpakkingslocatie. Dit bulkproduct wordt dan klaar voor gebruik bewaard om te worden verpakt wanneer nodig, en dan verzonden naar één van de markten in Europa.

Door toepassing van dit schema kunnen we de doorlooptijden verkorten tot enkele weken. Deze manier van infrastructuur is veel geschikter voor de volatiele vraagomgeving in het Europese handelsblok dan conventionele logistieke ketens, en past helemaal in ons concept i-4.

Intelligence

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Accord gaat verder dan onze bijdrage aan het milieu door toepassing van wet- en regelgeving ten gunste van verduurzaming. Onze bijdrage richt zich ook op de samenleving en met name op zorgverleners en patiënten.

INVENTIEF

We imiteren niet gewoon wat al eerder is gedaan. Nee, we proberen productontwikkeling op een nieuwe, inventieve manier te benaderen. Zo hebben we voor Gemcitabine een zeer geconcentreerde formulering ontwikkeld. Ook andere bedrijven begrepen dat gebruikers de voorkeur zouden geven aan een oplossing boven de originele poedervorm, maar zij gingen er in hun aanpak vanuit dat de concentratie van de oplossing gelijk zou moeten zijn aan de concentratie in de samenvatting van de productkenmerken van het oorspronkelijke product.

Wij deden daarentegen een stap terug en zagen dat deze benadering inhield dat de hulpstoffen in grotere hoeveelheden aan de patiënten moeten worden gegeven, dat de aseptische bereiding zwaarder belast zou worden, dat er meer opslagruimte voor nodig zou zijn en dat dit alles een grotere belasting van het milieu met zich mee zou brengen omdat er meer afvalmateriaal per patiënt zou overblijven.

Accord ontwikkelde de Gemcitabine-oplossing van 100 mg/ml. Deze oplossing is uniek en biedt de volgende voordelen ten opzichte van andere oplossingen:

 • Eenvoudiger om doseringsschema’s te berekenen en daarmee vermindering van de kans op doseringsfouten
 • Minder tijd om de vereiste dosis te onttrekken wat de belasting voor aseptische bereiding zou verlichten
 • Vier verschijningsgrootten om afval te minimaliseren, wat leidt tot financiële besparing
 • Kleinere flacons en daardoor minder gebruik van kostbare opslagruimte en uiteindelijk minder verbrandingsmateriaal; een belangrijke verbetering vanuit milieuoogpunt
 • De patiënt hoeft minder niet-werkzame hulpstoffen te krijgen