RMM Zoledroninezuur

back

ADDITIONEEL RISICOMINIMALISATIE-MATERIAAL

In het kader van risicomanagement is er voor dit product naast de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen  met Accord Healthcare B.V. via de e-mail [email protected] of telefonisch via +31 30 850 6014.

Voor het aanvullen van de voorraad formulieren kunt u contact opnemen met Accord Healthcare B.V. via de e-mail netherlands@accord-healthcare.com of telefonisch via +31 30 850 6014.

 

Hieronder vindt u het beschikbare additioneel risicominimalisatie-materiaal voor zoledroninezuur:

armm_zoledroninezuur_patientenkaart.pdf