Skip to main content

Confidențialitate

1. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Este important să înțelegeți cum avem grijă de datele dvs. cu caracter personal și cum ne asigurăm că ne îndeplinim obligațiile legale față de dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor („Legile privind Protecția Datelor”), inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 („GDPR”). Această politică de confidențialitate descrie modul în care Accord Healthcare SRL („Accord”) va utiliza, stoca și partaja datele dvs. cu caracter personal și completează orice alte notificări privind prelucrarea corectă sau confidențialitatea care v-au fost transmise.

Dacă aveți întrebări în legătură cu această politică sau, în general, cu modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e-mail [email protected]; sau prin scrisoare transmisă la următoarea adresă poștală: În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 6, Camera 6.11, 6.12, 6.13 și 6.14 (România).

2. CINE SUNTEM?

În această politică de confidențialitate, termenii „noi” și „al nostru” sunt utilizați pentru a se referi la Accord Healthcare S.R.L., număr de înregistrare: 34715158, cu sediul în București, Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 6, Camera 6.11, 6.12, 6.13 și 6.14 (România).

Suntem operatorul datelor dvs. cu caracter personal, ceea ce înseamnă că avem responsabilitatea de a avea grijă de acestea. Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în mod corect, legal și transparent, precum și în conformitate cu Legile aplicabile privind Protecția Datelor.
Vă rugăm să rețineți că putem, de asemenea, să acordăm asistență titularilor de autorizații de punere pe piață ale Grupului Accord ale căror produse le distribuim, în legătură cu monitorizarea, urmărirea, raportarea și răspunsul la întrebări medicale/privitoare la sănătate, reclamații privind calitatea și evenimente adverse. Astfel, este posibil să colectăm și să prelucrăm în continuare anumite date cu caracter personal (inclusiv date privitoare la sănătate).

Cu toate acestea, întrucât vom prelucra astfel de date în numele titularilor de autorizații de punere pe piață, vom acționa în calitate de persoane împuternicite de operatorii de date. Titularii autorizațiilor de punere pe piață vor acționa în calitate de operatori de date. În consecință, această politică de confidențialitate nu acoperă activitățile de prelucrare legate de monitorizarea, urmărirea, raportarea și răspunsul la întrebările medicale/ privitoare la sănătate, reclamațiile privind calitatea și evenimentele adverse. 

Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale operatorilor de date relevanți pentru a afla mai multe despre aceste activități de prelucrare a datelor. Putem acționa în calitate de persoane împuternicite de operatori, în numele societăților din Grupul Accord care acționează în calitate de titulari de autorizații de punere pe piață pentru România. Puteți consulta politicile de confidențialitate ale entităților relevante din Grupul Accord responsabile pentru fiecare dintre aceste prelucrări, la adresa: https://www.accord-healthcare.com/ (vă rugăm să selectați jurisdicția relevantă și apoi să accesați secțiunea „Politica de confidențialitate” a fiecărei jurisdicții).

3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM DESPRE DVS.?

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm depind de interacțiunile pe care le aveți cu noi, dar în principal acestea pot include:

 • numele și datele de contact (inclusiv numele dvs., adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date de contact similare);
 • Date de identitate (inclusiv pașaport, carte de identitate națională);
 • date financiare atunci când primiți plăți de la noi, efectuați plăți către noi sau faceți sau solicitați donații/sponsorizări;
 • istoricul dvs. academic și profesional;
 • verificarea antecedentelor și alte verificări: detalii dezvăluite în urma verificării antecedentelor;
 • informații despre vizitele dvs. la sediul nostru;
 • informații privind participarea dvs. la o reuniune a consiliului consultativ al Accord, inclusiv o înregistrare a discuțiilor care au avut loc în timpul reuniunii consiliului consultativ;
 • informații privind furnizarea de servicii de consultanță de către dvs., inclusiv o înregistrare a consultanței pe care ne-ați oferit-o;
 • informații despre dvs. obținute în cadrul unei întâlniri cu dvs. sau la un eveniment, cum ar fi o conferință, o expoziție sau un congres, inclusiv evenimente găzduite de terți sau gestionate de terți în numele nostru, inclusiv capturarea imaginii dvs. într-o fotografie sau într-o înregistrare video realizată la standul nostru sau în altă parte în cadrul evenimentului în scopuri promoționale;
 • informații despre dvs. în contextul oricărei tranzacții de fuziune sau achiziție („fuziuni și achiziții”) privind activitatea noastră;
 • date de utilizare a site-ului web sau a aplicației (inclusiv modul în care dvs. și dispozitivul dvs. interacționați cu site-urile sau aplicațiile noastre web); și/sau

De fiecare dată când vizitați site-urile sau aplicațiile noastre web, este posibil să colectăm automat informații și date cu caracter personal despre computerul dvs. pentru administrarea sistemului, inclusiv, acolo unde este disponibil, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser. Facem acest lucru pentru a ne ajuta să identificăm vizitatorii recurenți, pentru a le permite vizitatorilor să se deplaseze mai ușor pe site-urile sau aplicațiile noastre și pentru a ne ajuta să creăm un profil anonim bazat pe tiparele de navigare ale vizitatorilor pe site-urile noastre. Vă rugăm să consultați Politica privind modulele cookie pentru mai multe informații despre ce informații pot fi colectate automat atunci când vizitați site-urile sau aplicațiile noastre.

4. DE UNDE OBȚINEM ACESTE INFORMAȚII?

Colectăm unele dintre informațiile dvs. direct de la dvs., fie prin informațiile pe care ni le furnizați, fie prin informațiile pe care le colectăm în timpul vizitelor dvs. pe site-urile sau aplicațiile noastre sau prin comunicările dintre dvs. și noi. De asemenea, obținem unele informații de la alte terțe părți, inclusiv de la cele descrise în subsecțiunea C de mai jos.

Vă rugăm să rețineți că putem combina datele cu caracter personal pe care le primim din alte surse cu datele cu caracter personal pe care ni le furnizați și cu datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs.

A. Când colectăm informații despre dvs.?

Putem colecta date cu caracter personal despre dvs.:

 • atunci când vizitați site-urile sau aplicațiile noastre web, inclusiv detalii despre vizitele dvs., cum ar fi adresa IP (Internet Protocol) utilizată pentru a vă conecta computerul la internet, adresele MAC, datele de trafic, datele de localizare, informațiile dvs. de conectare, setarea fusului orar, tipul și versiunea browserului, tipurile și versiunile de plug-in-uri pentru browser, sistemul de operare și platforma, weblog-uri, cookie-uri și alte date de comunicare, precum și resursele pe care le accesați. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind modulele cookie;
 • atunci când vizitați sediul nostru;
 • atunci când apelați echipa noastră de asistență pentru clienți, inclusiv o înregistrare a acestor apeluri;
 • atunci când participați la o reuniune a consiliului consultativ al Accord, inclusiv o înregistrare a discuțiilor care au loc în timpul reuniunii consiliului consultativ;
 • atunci când ne furnizați servicii de consultanță, inclusiv o înregistrare a consultanței pe care ne-ați furnizat-o; și/sau
 • atunci când participați la un eveniment, cum ar fi o conferință, o expoziție sau un congres, inclusiv evenimente găzduite de terți sau gestionate de terți în numele nostru.

B. De la ce terțe părți primim informații despre dvs.?

Este posibil să primim date cu caracter personal despre dvs. de la alte părți terțe, inclusiv de la:

 • colegii dvs. de serviciu, atunci când ne furnizați datele dvs. de contact în scopuri profesionale;
 • reprezentantul dvs. autorizat (cum ar fi împuternicitul, părintele sau tutorele dvs. legal);
 • furnizorii de informații de contact, care furnizează baze de date cu contacte legale (de exemplu, ale profesioniștilor din domeniul sănătății). Societatea care ne furnizează anumite date cu caracter personal ale profesioniștilor din domeniul sănătății este IQVIA TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L., cu sediul în strada Menuetului nr. 1B, sector 1, 013713, București, România.
 • agenții guvernamentale, care furnizează informații accesibile publicului;
 • organisme statutare sau alte organisme oficiale;
 • agenții/organizații de recrutare;
 • personalul de vânzări extern;
 • terți furnizori de servicii de verificare de tip due diligence;
 • societatea dvs. actuală, în contextul unei tranzacții de fuziuni și achiziții sau atunci când ne furnizați un serviciu; și/sau
 • angajatorul dvs. anterior sau o persoană similară, în cazul în care cerem referințe dacă solicitați un loc de muncă la noi și avem consimțământul dvs. liber exprimat în acest sens.

5. DE CE AVEM NEVOIE DE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Putem utiliza datele cu caracter personal pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 • pentru a comunica cu dvs. cu privire la orice cerere sau întrebare pe care o puteți transmite;
 • pentru a negocia, încheia și gestiona acorduri comerciale cu dvs. sau cu organizația pe care o reprezentați, inclusiv tranzacții comerciale obișnuite și tranzacții de fuziuni și achiziții;
 • pentru a îndeplini cerințele contractuale, juridice, de reglementare și de conformitate;
 • pentru a vă informa cu privire la produsele noastre, pentru a vă invita să participați/luați parte la studiile/sondajele/evenimentele noastre organizate sau sponsorizate de noi (inclusiv online, cum ar fi webinarii sau videoconferințe), sau pentru a vă invita să răspundeți la chestionarele noastre. Dacă la un moment dat nu doriți să mai primiți astfel de informații de la noi, vă rugăm să vă dezabonați utilizând mecanismul de dezabonare pus la dispoziția dvs. în fiecare astfel de mesaj sau să utilizați detaliile de contact precizate în prima parte a acestei politici. Dacă vă dezabonați de la primirea comunicărilor noastre, nu vom mai putea să vă trimitem comunicările prin intermediul mijloacelor automate (fără interacțiune umană), cum ar fi: e-mail, SMS, MMS sau alte mijloace de comunicare automate similare;
 • pentru a ne asigura că dvs., organizația dvs., angajații noștri sau noi respectăm legile aplicabile, codul nostru de conduită și politicile noastre interne aferente;
 • pentru a ne asigura că sunteți reprezentantul autorizat (cum ar fi un împuternicit, un părinte sau un tutore legal) al unei terțe părți atunci când interacționați cu noi în numele acesteia;
 • pentru a administra site-urile noastre web, aplicațiile de asistență pentru pacienți și pentru a furniza servicii pentru clienți;
 • pentru a gestiona reclamațiile, pentru a ne instrui angajații și pentru a ne îmbunătăți standardele de calitate și de servicii;
 • pentru a vă permite să vizitați sediul nostru, inclusiv în scopul securității incintei, al protejării confidențialității produselor și a afacerii, al protecției mediului și al sănătății și siguranței;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție
 • pentru a vă prelucra cererea de angajare;
 • pentru a promova prezența sau participarea Accord la un eveniment;
 • pentru a efectua o plată către dvs. și/sau a primi o plată de la dvs.;
 • pentru a analiza utilizarea site-urilor noastre web sau a aplicațiilor noastre; dacă doriți mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind modulele cookie;
 • În cazul în care sunteți un profesionist din domeniul sănătății, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a gestiona comunicarea și interacțiunea cu dvs. (de exemplu, prin utilizarea unei baze de date care ține evidența interacțiunilor / comunicărilor cu specialiștii din domeniul sănătății) și pentru a evalua eficiența interacțiunilor / comunicării reprezentanților Societății cu specialiștii din domeniul sănătății;
 • alte scopuri pe care vi le-am comunicat.

6. CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU UTILIZAREA DATELOR DVS.?

A. Utilizare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract (art. 6.1. lit. (b) din GDPR)

Atunci când încheiați o tranzacție cu noi, se va forma un contract între dvs. și noi. Pentru ca noi să negociem, să încheiem și să ne îndeplinim obligațiile care ne revin în temeiul unui astfel de contract, este posibil să fie necesar să colectăm, să prelucrăm și să partajăm (după cum se detaliază mai jos) datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] pentru informații suplimentare.

B. Interese comerciale legitime (art. 6.1. lit. (f) din GDPR)

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal (cu excepția categoriilor speciale de date cu caracter personal), așa cum se prevede în această politică de confidențialitate, atunci când este necesar pentru interesele legitime ale activității noastre, pentru a ne permite:

 • să furnizăm organizației dvs. produse și servicii solicitate de aceasta;
 • să răspundem la cererile sau la întrebările dvs.;
 • să facem cercetări pentru a ne înțelege clienții și modul în care aceștia utilizează produsele și serviciile noastre;
 • să dezvoltăm și să îmbunătățim produsele și serviciile pe care vi le furnizăm dvs. sau organizației dvs. și celorlalți clienți ai noștri;
 • să evaluăm potențialele tranzacții cu organizația dvs.;
 • să impunem sau să aplicăm drepturile organizației dvs. sau drepturile noastre în temeiul oricărui contract încheiat între organizația dvs. și noi;
 • să monitorizăm performanța personalului, să formăm personalul și să ne îmbunătățim procesele;
 • să asigurăm sănătatea și siguranța la sediul nostru și să ne asigurăm că toate procesele aferente sunt eficiente;
 • să ne asigurăm că dvs., organizația dvs., angajații noștri sau noi respectăm legile aplicabile, codul nostru de conduită și politicile noastre interne aferente;
 • să interacționăm eficient cu diverși specialiști din domeniul sănătății care au specializări relevante pentru produsele noastre farmaceutice;
 • să asigurăm securitatea sediilor noastre și eficiența tuturor proceselor aferente;
 • să asigurăm raportarea și publicitatea transferului de valoare în conformitate cu legile aplicabile în domeniul farmaceutic și/sau cu codurile aplicabile producătorilor de medicamente;
 • să îndeplinim formalitățile de organizare și promovare a evenimentelor la care participați, cum ar fi crearea de formulare și pliante pentru promovarea evenimentului, crearea de ecusoane individuale, asigurarea suportului tehnic și logistic în scopul desfășurării evenimentului; promovarea evenimentului în cadrul sau cu ocazia unor evenimente similare pentru profesioniștii din domeniul sănătății, societatea putând permite accesul limitat și restrâns al altor profesioniști la înregistrările video ale evenimentului prin intermediul platformei web dedicate;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție; și/sau
 • să prezentăm participarea noastră la anumite evenimente unor terțe părți din industria farmaceutică prin intermediul altor evenimente, al rețelelor de socializare sau al site-urilor noastre web.

După cum se indică mai jos, este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal membrilor grupului nostru de societăți (pentru a vedea o listă completă a acestor societăți membre ale grupului, vă rugăm să faceți clic aici) și altor părți terțe, dacă este necesar pentru interesele noastre comerciale legitime.

C. Consimțământul (art. 6.1. lit. (a) din GDPR)

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal, așa cum este prevăzut în această politică de confidențialitate, în cazul în care ne-ați dat consimțământul.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea de această natură, utilizând detaliile de la începutul acestei politici de confidențialitate. În cazul comunicărilor de marketing, vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrare folosind mecanismul de dezabonare pus la dispoziție în fiecare astfel de mesaj sau folosind detaliile de contact de la începutul acestei politici.

D. Îndeplinirea unei obligații legale (art. 6.1. lit. (c) din GDPR)

De asemenea, este posibil să folosim datele dvs. cu caracter personal, așa cum se prevede în această politică de confidențialitate, atunci când o astfel de prelucrare este necesară pentru a respecta o obligație legală pe care o avem, cum ar fi obligațiile noastre fiscale, și pentru a răspunde la cererile de acces sau pentru a notifica încălcarea datelor cu caracter personal către autoritățile de supraveghere. Vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail [email protected] pentru mai multe informații cu privire la legea care ne impune o obligație legală de a utiliza datele dvs. cu caracter personal.

7. CĂTRE CINE COMUNICĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

A. Societățile membre ale grupului

Este posibil să comunicăm informațiile dvs. către societatea mamă, Intas Pharmaceuticals Ltd (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad - 380 054, India) și alte societăți membre ale grupului nostru (cu sediul în India sau în alte părți ale lumii și enumerate în link-ul de mai jos), în special în următoarele scopuri: 

 • scopuri de raportare internă;
 • scopuri de conformitate;
 • în contextul unei tranzacții de fuziuni și achiziții;
 • pentru furnizarea de servicii de asigurare a calității la nivel intragrup;
 • pentru furnizarea de servicii financiare la nivel intragrup;
 • pentru furnizarea de servicii juridice la nivel intragrup;
 • pentru furnizarea de servicii de recrutare la nivel intragrup;
 • pentru furnizarea de servicii IT la nivel intragrup.

Ne vom asigura că ne bazăm pe un temei juridic adecvat pentru a comunica datele dvs. cu caracter personal. Pentru a vedea o listă completă a acestor societăți către care putem comunica datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să faceți clic aici. 

B. Terți furnizori de servicii 

De asemenea, noi (și societățile membre ale grupului nostru) putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal unor terți furnizori de servicii atent selecționați care furnizează servicii precum:

 • securitatea datelor, găzduire de site-uri web, găzduire în cloud, soluții de stocare, software ca serviciu (SaaS) și alte servicii IT;
 • servicii juridice, de reglementare, fiscale și de recrutare;
 • servicii de traducere, autentificare și legalizare notarială;
 • servicii de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM);
 • persoanele împuternicite de operator, care sunt desemnate de societate să organizeze evenimentele, inclusiv să realizeze înregistrările foto/video și să prelucreze imaginile (după caz);
 • furnizorii de platforme de socializare;
 • servicii prestate de personalul de vânzări extern; și
 • servicii de control al accesului și de securitate.

Vom comunica informațiile dvs. cu acești furnizori numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru ca aceștia să ne furnizeze serviciile de care avem nevoie. Nu comunicăm informațiile dvs. cu terțe părți în scopuri de marketing.

Vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail [email protected] dacă doriți să aflați informații suplimentare.

C. Cerințe legale și de reglementare

De asemenea, este posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal conform cerințelor legii, inclusiv a legilor din afara țării dvs. de reședință, pentru a ne conforma unui ordin judecătoresc sau pentru a îndeplini alte cerințe legale sau de reglementare, de exemplu, agențiilor relevante responsabile pentru supravegherea și monitorizarea siguranței medicamentelor, autorităților de supraveghere a protecției datelor sau autorităților fiscale. În cazul solicitanților, putem, de asemenea, să împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu consilierii dvs. juridici și, de asemenea, cu autoritățile publice române.

D. Transferuri în afara Spațiului Economic European

Informațiile pe care le colectăm despre dvs. pot fi transferate în afara Spațiului Economic European, așa cum este detaliat în secțiunile A, B și C de mai sus.

Deși unii membri ai grupului nostru și terți furnizori de servicii se află în țări ale căror legi (conform Comisiei Europene) nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca cel acordat de țările din cadrul SEE, cum ar fi Intas Pharmaceuticals Ltd (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad, 380 054, Gujarat, India) și Lambda Therapeutic Research, Ltd (Lambda House, Plot No. 38, Survey no. 388, Near Silver Oak Club, S. G. Highway, Gota, Ahmedabad, 382481, Gujarat, India), noi și membrii grupului nostru de societăți adoptăm măsuri de securitate adecvate pentru a preveni utilizarea neautorizată și ilegală a datelor cu caracter personal. În plus, astfel de transferuri sunt, de obicei, susținute de angajamente contractuale între astfel de entități ale grupului și/sau terțe părți pentru a se asigura că au fost puse în aplicare măsurile de protecție tehnice și organizaționale relevante și alte măsuri de siguranță cerute de Legile privind protecția datelor.
Pentru informații suplimentare privind transferurile în afara Spațiului Economic European și/sau metodele specifice de protecție adoptate, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail [email protected].

8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate:

 • pentru a dovedi conformitatea cu legile aplicabile sau conform cerințelor legilor, reglementărilor, agențiilor guvernamentale și altor autorități publice aplicabile;
 • pentru a stabili dacă să se intre într-o relație comercială cu dvs. sau cu o organizație și pentru a menține o astfel de relație;
 • pentru a menține o relație de afaceri cu dvs. sau cu organizația dvs.;
 • pentru furnizarea de servicii către noi sau de către noi;
 • pentru a răspunde la întrebările dvs.;
 • pentru a ne permite să inițiem sau să ne apărăm în cadrul procedurilor legale;

sau după cum se prevede mai jos sau după cum vă vom notifica.

În plus, vom păstra datele cu caracter personal colectate pentru perioade suplimentare, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, precum și cu procedurile interne privind păstrarea datelor (inclusiv cu normele noastre de arhivare aplicabile).

La cerere, puteți obține informații suplimentare cu privire la perioadele de păstrare aplicabile datelor dvs. cu caracter personal contactându-ne la adresa de e-mail [email protected]

9. SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, luăm măsuri adecvate, concepute în mod rezonabil pentru a vă proteja informațiile împotriva accesului neautorizat, pierderii, utilizării abuzive, divulgării, modificării sau distrugerii. Din păcate, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor dvs. transmise către site-urile sau aplicațiile noastre; orice transmitere se face pe propriul dvs. risc. Odată ce am primit informațiile dvs., vom utiliza proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a urmări să prevenim accesul neautorizat.

10. DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Aveți o serie de drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor în legătură cu modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, drepturi care sunt prezentate mai jos. Ne puteți contacta folosind detaliile de la începutul acestei politici de confidențialitate pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi. În unele cazuri, este posibil să nu putem da curs solicitării dvs., caz în care vă vom scrie pentru a vă explica motivul.

A. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal A. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal    Aveți dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal (prin furnizarea de către noi a unei copii) și alte informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.
B. Aveți dreptul de a ne solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea nu sunt corecte sau nu sunt complete.
C. Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem sau eliminăm datele cu caracter personal în cazul în care nu există niciun motiv pentru care să continuăm să vă prelucrăm datele cu caracter personal. Acest drept se aplică în cazul în care nu mai avem nevoie să folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza servicii, în cazul în care vă retrageți consimțământul pentru ca noi să prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal sau în cazul în care vă opuneți modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal (a se vedea subsecțiunea F de mai jos).
D. Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm sau să blocăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm sau să blocăm prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Acest drept se aplică în cazul în care considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, dacă preferați să blocăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în loc să le ștergem, în cazul în care nu avem nevoie să folosim datele dvs. cu caracter personal în scopul în care le-am colectat, dar este posibil să aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
E. Aveți dreptul de a vă porta datele cu caracter personal Aveți dreptul de a obține și de a reutiliza datele dvs. cu caracter personal de la noi pentru a le reutiliza în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. Acest drept vă permite să transferați cu ușurință datele cu caracter personal către o altă organizație sau să ne solicitați să facem acest lucru pentru dvs.
F. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal Aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal pe baza intereselor noastre comerciale legitime, cu excepția cazului în care putem demonstra că, în ansamblu, interesele noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs. sau că trebuie să continuăm să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
G. Aveți dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate Aveți dreptul de a vă opune oricărui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care decizia are un impact legal sau semnificativ asupra dvs.
H. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, în cazul în care ne bazăm pe acesta pentru a vă prelucra datele cu caracter personal, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

11. POLITICA PRIVIND COPIII

Nu colectăm, nu păstrăm și nu folosim cu bună știință date cu caracter personal primite de la copii cu vârsta sub 13 ani, și nicio parte a site-urilor sau aplicațiilor noastre nu se adresează copiilor cu vârsta sub 13 ani. În cazul în care copilul dvs. ne-a furnizat date cu caracter personal fără consimțământul dvs., ne puteți informa la adresa de e-mail [email protected] sau ne puteți scrie o scrisoare la adresa poștală menționată la începutul acestei politici. În cazul în care descoperim că am primit sau am colectat date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 13 ani, vom lua măsuri pentru a șterge imediat aceste informații.

12. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AVEȚI O PLÂNGERE?

În cazul în care aveți preocupări cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, dacă nu sunteți mulțumit de modul în care am soluționat orice solicitare făcută de dvs. sau dacă doriți să depuneți o plângere, vă rugăm să îl contactați în primul rând pe Responsabilul cu Protecția Datelor, folosind detaliile de la începutul acestei politici de confidențialitate, astfel încât să facem tot posibilul pentru a soluționa problema. De 
asemenea, aveți întotdeauna dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor din țara dvs. de reședință (în România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, 010336 București, România, [email protected]).

13. ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE, PARTENERIATE ȘI SOCIETĂȚI COMERCIALE

În cazul în care furnizăm produse și/sau servicii unei întreprinderi individuale, unui parteneriat sau unei societăți comerciale pe care o reprezentați sau de către care sunteți angajat/contractat, iar acest lucru implică colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, o astfel de acțiune se va face în conformitate cu părțile relevante ale acestei politici de confidențialitate.

14. SITE-URI ȘI APLICAȚII ALE UNOR TERȚE PĂRȚI ȘI ALE REȚELELOR SOCIALE

Site-urile și aplicațiile noastre pot conține, din când în când, link-uri către și de pe site-urile și/sau aplicațiile unor terțe părți. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web sau aplicații, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web și aplicații au propriile lor politici de confidențialitate și că nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau pentru utilizarea de către dvs. a acestor site-uri web și aplicații.

15. FUZIUNE, VÂNZARE SAU ALTE TRANSFERURI DE ACTIVE

În cazul în care suntem implicați într-o reorganizare, achiziție, vânzare de active, fuziune, finanțare, tranziție a serviciilor către un alt furnizor, procedură de verificare de tip due diligence, faliment sau lichidare judiciară, informațiile dvs. pot fi dezvăluite și transferate în legătură cu și ca parte a unei astfel de tranzacții, așa cum este permis de lege și/sau prin contract.

16. MODIFICĂRI ALE PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Vom lua măsuri rezonabile pentru a vă comunica orice modificare a acestei politici de confidențialitate și vom publica orice politică de confidențialitate actualizată pe această pagină.

17. TRIMITERI LA UE/STATELE MEMBRE

În sensul prezentei politici, trimiterile la UE sau la statele membre ale acesteia includ Romania.

Cea mai recentă revizuire și actualizare a acestei politici a fost realizată în luna octombrie 2023.

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

 • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
 • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019