Skip to main content

Legea privind Sclavia Modernă

Declarație privind combaterea sclaviei moderne - 2023

Interzicerea traficului de persoane și a sclaviei moderne în cadrul Accord Healthcare Ltd, Accord-UK Ltd și a tuturor filialelor sale („Accord Healthcare EMENA”, „noi”) – Legea privind sclavia modernă din 2015sale („Compania”)

Accord Healthcare EMENA se obligă să respecte cele mai înalte standarde legale, de reglementare și etice în toate domeniile de activitate, precum și în cadrul lanțului de aprovizionare. Accord Healthcare s-a dezvoltat rapid, devenind una dintre companiile farmaceutice producătoare de medicamente generice și biosimilare cu cea mai rapidă creștere din lume, care urmărește să contribuie la o lume mai bună prin faptul că se asigură că pacienții au acces la medicamente de înaltă calitate și la prețuri accesibile în întreaga lume.

Accord Healthcare are o rețea care ajunge în peste 80 de țări din întreaga lume și o prezență extinsă în America de Nord, Europa, America de Sud, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud, precum și în regiunile din SUA.
Recunoaștem că avem responsabilitatea de a ne asigura că activitatea noastră respectă drepturile omului în toate privințele.

Accord Healthcare EMENA are o abordare strictă în ceea ce privește sclavia și traficul de persoane, urmărind să se asigure că sclavia modernă nu apare în niciun punct al activității noastre sau al lanțurilor de aprovizionare.

În conformitate cu reglementările aplicabile, inclusiv cu Secțiunea 54 din Legea privind sclavia modernă din 2015 din Regatul Unit, Accord Healthcare EMENA face următoarea declarație:
Această declarație stabilește acțiunile întreprinse de Accord Healthcare EMENA pentru a înțelege și a atenua potențialele riscuri de sclavie modernă legate de activitatea noastră și pentru a pune în aplicare măsuri care vizează asigurarea faptului că nu există sclavie sau trafic de persoane în activitatea proprie sau în lanțul nostru de aprovizionare.

Înțelegerea Accord Healthcare EMENA cu privire la sclavie și traficul de persoane se bazează pe definițiile stabilite în Legea privind sclavia modernă din 2015 și este ghidată de Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU și de convențiile Organizației Internaționale a Muncii, în special cele referitoare la munca forțată sau obligatorie.

 

Activitatea noastră

Activitatea Accord Healthcare EMENA constă în dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de produse farmaceutice către spitale, farmacii comunitare, grupuri clinice, medici și angrosiști din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Urmărim să furnizăm medicamente de înaltă calitate la prețuri accesibile pentru a răspunde nevoilor nesatisfăcute ale pacienților din întreaga lume. Pe lângă capacitățile noastre interne extinse, Accord Healthcare EMENA are un istoric de succes în ceea ce privește parteneriatele solide și pe termen lung. 

Accord Healthcare EMENA deține controlul direct asupra tuturor etapelor proceselor de dezvoltare, înregistrare, producție, testare, controlul calității, lanț de aprovizionare și PV, pentru a susține aprovizionarea a peste 80 de țări din întreaga lume: America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.

Accord Healthcare EMENA crede în protecția drepturilor omului la nivel global, atât la locul de muncă, în propriile unități, cât și în cadrul lanțului nostru de aprovizionare. Interzicem sclavia sau traficul de persoane de orice fel și ne angajăm să promovăm practici comerciale responsabile în relația cu furnizorii noștri.

Prin activitatea pe care o desfășurăm, urmărim să construim și să menținem relații excelente cu angajații noștri, precum și cu furnizorii noștri și, în acest sens, sunt puse în aplicare procese solide pentru a identifica și a atenua zonele de risc, inclusiv sclavia modernă și traficul de persoane. Cu resurse interne dedicate, suntem capabili să gestionăm și să dezvoltăm principii proprii care guvernează toate domeniile de risc, asigurându-ne în același timp că dispunem de un cadru de formare și sensibilizare pentru a atenua riscul de sclavie modernă și trafic de persoane.

 

Politicile noastre

Codul de conduită al Accord Healthcare EMENA stabilește principiile noastre juridice și etice care demonstrează abordarea și responsabilitatea noastră în ceea ce privește respectarea tuturor drepturilor omului. Codul de Conduită stabilește codul nostru de etică și așteptările noastre în ceea ce privește comportamentul responsabil în afaceri. Acesta oferă informații cu privire la standardele de integritate pe care Accord Healthcare EMENA le cere tuturor angajaților să le respecte, inclusiv standardele referitoare la tratamentul corect și diversitate, combaterea hărțuirii și intimidării, traficul de persoane și sclavia.
Poziția noastră privind respectarea drepturilor omului se reflectă, de asemenea, în politicile noastre corporative, care definesc abordarea noastră în ceea ce privește responsabilitatea pentru protejarea valorilor, atât în cadrul societății noastre, cât și în cadrul tuturor relațiilor noastre comerciale cu terții.

 

Formare și conștientizarea riscurilor

Accord Healthcare EMENA organizează în mod regulat cursuri de sensibilizare pentru toți angajații, acordând sprijin suplimentar celor care dețin roluri considerate a avea un element sensibil sau care îi expun la zone de risc sporit.

Formarea oferă detalii privind legile și etica, precum și cunoștințe care o ajută pe fiecare persoană să identifice posibilele semne de avertizare ale unui comportament îngrijorător, detaliind în același timp căile de sprijin pentru raportarea oricăror preocupări.

În plus, toți angajații au acces la și trebuie să respecte Codul de conduită și politicile Accord Healthcare EMENA.

Am implementat un proces care le dă angajaților posibilitatea să își exprime îngrijorările în siguranță, fiind protejați împotriva identificării și fără risc de represalii. Accord Healthcare EMENA ia în serios orice raport și va investiga toate preocupările exprimate.

 

Standarde și valori de responsabilitate

Codul nostru de conduită guvernează acțiunile Accord Healthcare EMENA și ale angajaților săi și obligă pe fiecare persoană la cel mai înalt nivel de responsabilitate etică și socială.
Angajații care nu respectă prevederile Codului de conduită pot fi sancționați disciplinar, ceea ce poate include concedierea.

În măsura permisă de lege și de prevederile contractuale care reglementează drepturile de încetare, ne rezervăm dreptul de a înceta relațiile cu terțe părți, inclusiv cu furnizorii, care își desfășoară activitatea într-un mod care intră în conflict cu Codul de conduită al societății.

Responsabilitatea există indiferent de funcția deținută, și se iau măsuri pentru a asigura faptul că toți angajații sunt conștienți și răspunzători pentru comportamentul lor. Așteptările noastre se bazează pe elementele fundamentale care alcătuiesc politica societății Accord Healthcare EMENA: Provocare, Conexiune, Angajament (Challenge, Connect, Commit). Îi încurajăm pe toți angajații să acționeze cu integritate, în timp ce lucrează împreună pentru a duce afacerea noastră mai departe, asigurându-se că riscurile sunt atenuate și că funcționăm într-un mod conform și etic.

 

Evaluarea riscului de sclavie modernă

Credem cu tărie că riscul de sclavie modernă în rândul forței de muncă angajate direct este scăzut datorită naturii foarte reglementate a industriei noastre și a țărilor în care ne desfășurăm activitatea, angajații noștri fiind educați, calificați și lucrând în medii controlate în care există un cadru de conformitate stabilit. Recunoaștem că expunerea noastră la riscul de sclavie modernă crește atunci când ne angajăm în relații cu terțe părți în anumite sectoare și țări.

 

Verificări necesare

Accord Healthcare EMENA verifică atent istoricul și reputația tuturor furnizorilor cu care lucrăm. Evaluăm și confirmăm că relațiile noastre de afaceri se bazează pe o înțelegere a dorinței noastre de a ne demonstra angajamentul de a funcționa într-un mod transparent și conform, angajându-ne în același timp cu alte organizații având aceleași preocupări. Ne așteptăm ca toți furnizorii să acționeze în conformitate cu valorile noastre puternice, operând în permanență în mod etic, corect și la cel mai înalt nivel de integritate.

Obiectivul Accord Healthcare EMENA este acela de a lucra cu furnizori care adoptă și respectă principiile noastre și, la rândul lor, de a-i determina pe acești furnizori să încurajeze respectarea principiilor respective de către toți furnizorii cu care lucrează.

Revizuim în mod regulat limitele și cerințele proceselor de verificare în vigoare. Toți furnizorii și partenerii de afaceri sunt analizați în conformitate cu un program documentat, bazat pe un profil de risc predefinit. Toți furnizorii sau partenerii de afaceri care nu mai corespund așteptărilor noastre înalte sau care au manifestat comportamente negative pot, în consecință, să nu mai fie utilizați sau să fie supuși unei evaluări a riscurilor pentru continuarea utilizării, dacă sunt considerați esențiali.

 

Lanțul nostru de aprovizionare

Accord Healthcare EMENA achiziționează medicamente, ingrediente farmaceutice și componente de la furnizori terți.

Deși, cu excepția cazului în care legea sau autoritățile competente o cer, Accord Healthcare EMENA nu solicită certificări anuale și nici nu efectuează audituri formale la fața locului pentru toate relațiile sale cu furnizorii, verificăm furnizorii noi prin intermediul unui proces de cunoaștere a partenerului de afaceri, care include evaluarea poziției furnizorului privind sclavia modernă, în cazul în care acesta este obligat prin lege să publice o astfel de poziție, realizăm o analiză a știrilor disponibile în mod public referitoare la practicile/încălcările legale și etice și le transmitem un chestionar prin care solicităm informații mai detaliate despre operațiunile furnizorilor și angajații cheie. Accord Healthcare EMENA oferă, de asemenea, sprijin în materie de formare pentru partenerii care nu au cadre de conformitate implementate.

Accord Healthcare EMENA se asigură că în contractele sale de furnizare există prevederi prin care furnizorii sunt de acord să respecte toate legile legate de acțiunile lor în cadrul acestor contracte, și efectuează periodic vizite la fața locului la furnizorii săi principali pentru a analiza și discuta elementele legate de execuția contractului și calitate.

Accord Healthcare EMENA solicită furnizorilor să respecte toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv legile relevante privind raporturile de muncă.

Accord Healthcare EMENA urmărește să selecteze și să lucreze cu furnizori care adoptă și respectă principiile codului nostru de conduită în cadrul activității lor și a furnizorilor lor. Ne propunem ca până în 2023 să realizăm audituri SMETA pentru furnizorii noștri cheie, în scopul de a asigura dezvoltarea continuă a respectului furnizorilor noștri față de lucrători.

Orice excepție de la procedura de mai sus este evaluată în funcție de riscuri și examinată de către Directorul Senior pentru Conformitate de la nivelul EMENA înainte de a continua relația de afaceri.

 

Abordarea noastră continuă

Lanțurile noastre de aprovizionare nu se rezumă doar la produsele noastre, ci includ și o multitudine de cunoștințe și competențe de specialitate din partea terților contractanți care acționează în numele nostru. Susținem că experții specializați în diverse roluri din activitatea noastră ne ajută să ne dezvoltăm cunoștințele etice și modul de abordare etic.

Echipele noastre de aprovizionare colaborează îndeaproape cu funcțiile de conformitate și EHS pentru a se asigura că furnizorii și terții contractanți nu numai că știu clar ce este necesar, dar și de ce este necesar. Împreună, acestea se asigură că procesele urmate de echipele relevante sunt atât riguroase și solide, cât și în conformitate cu cele mai bune practici recunoscute.

 

Etape suplimentare

Accord HealthcareEMENA va continua să își revizuiască și să își îmbunătățească practicile pentru a identifica și a elimina eventuala sclavie modernă sau traficul de persoane din activitatea noastră, ceea ce include dezvoltarea în continuare a Cadrului nostru de gestionare a riscurilor cu terțe părți.

 

Raportarea și investigarea problemelor

Accord Healthcare EMENA urmărește să adere la cele mai înalte standarde etice de conduită în afaceri și să evite chiar și aparența unor nereguli în acțiunile angajaților și partenerilor săi de afaceri.   

Ne străduim să menținem un mediu sigur, în care oamenii au încredere să își exprime îngrijorarea cu privire la posibilele încălcări ale Codului nostru de conduită, ale politicilor noastre interne sau la suspiciunile de încălcare a legilor și reglementărilor naționale. Angajații din cadrul Accord Healthcare EMENA sunt încurajați în mod activ să ridice probleme la nivel intern sau să raporteze potențiale îngrijorări unui furnizor terț independent prin intermediul liniei noastre directe „Speak Up”, în mod confidențial și anonim, dacă așa preferă. Accord Healthcare EMENA se angajează să investigheze cu promptitudine toate rapoartele privind posibilele abateri de conduită și orice activitate ilegală, nepotrivită sau lipsită de etică. Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2022, nu s-a primit niciun raport pe probleme de sclavie modernă sau trafic de persoane.
 

Procesul de aprobare

Accord Healthcare Ltd își operează și își gestionează filialele prin intermediul unor politici, procese și sisteme care sunt concepute spre a fi aplicate în mod consecvent la nivelul întregii societăți Accord Healthcare EMENA. 

Declarația a fost pregătită după consultarea cu principalele funcții relevante care colaborează pentru a realiza procesele noastre de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor legate de drepturile muncii pentru operațiunile și lanțul nostru de aprovizionare.
  
 

Data declarației - Octombrie 2023
 

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

  • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
  • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019